Helderheid over de veiligheid van door u geleverde hefinstallaties

hefwerktuigen

Kan een door u geleverde goederenheffer, schaarheftafel, platformlift of kleingoederenlift veilig in gebruik worden genomen? En geldt dat ook voor de door u geleverde theaterinstallaties, personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijk bij gebouwen geplaatste liften?

Omdat uw bedrijfsnaam zo goed is al de productkwaliteit die u levert, wilt u er zeker van zijn dat al uw producten veilig in gebruik kunnen worden genomen. Laat daarom al de hierboven genoemde installaties keuren vóór ingebruikname door Liftinstituut. Zo toont u aan dat u alles in het werk stelt voor veiligheid en voorkomt u calamiteiten, negatieve publiciteit en financiële risico’s.

EEN OBJECTIEVE EN ONAFHANKELIJKE INGEBRUIKNAMEKEURING

Liftinstituut keurt objectief en onafhankelijk. Deskundige inspecteurs verrichten de ingebruiknamekeuring van uw goederenheffer, goederenlift, kleingoederenlift, schaarheftafel en/of platformlift op basis van de eisen uit de Richtlijn machines. Datzelfde geldt voor geleverde theaterinstallaties, personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijk bij gebouwen geplaatste liften.

KEURMERK, CERTIFICAAT EN RAPPORTAGE NA INGEBRUIKNAMEKEURING

Voldoet uw installatie aan de wettelijke eisen, dan wordt het breed erkende en herkende Liftinstituut-keurmerk aangebracht. Met dit keurmerk laat u aan uw afnemers en de eindgebruikers zien dat u als producent/installateur de veiligheid 100% serieus neemt. Direct na goedkeuring sturen we u het Certificaat van Goedkeuring toe, evenals een overzichtelijke, schriftelijke rapportage.

MEER INFORMATIE OVER DE INGEBRUIKNAMEKEURING VOOR HEFINSTALLATIES

Wilt u een ingebruikname van uw hefinstallatie bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?