Uw modificaties getoetst op vervaardigingsvoorschriften

modificatiekeuring

Heeft u onderdelen van een lift of andere installatie vervangen? Laat de gemodificeerde onderdelen keuren door het Liftinstituut.

Voldoen de modificaties die uw onderhoudsbedrijf heeft gedaan aan een lift of machine, wel aan de oorspronkelijke vervaardigingsvoorschriften? En is het oorspronkelijk veiligheidsniveau gewaarborgd? Met een modificatiekeuring van Liftinstituut krijgt u een helder antwoord op deze vragen. Bij liften is een modificatiekeuring een wettelijke voorwaarde (WSCS). Voor machines is de keuring weliswaar vrijwillig, maar met het certificaat op zak weet u zeker dat u dankzij onze onafhankelijke beoordeling alles in het werk heeft gesteld om uw zorgplicht uiterst zorgvuldig in te vullen.

MODIFICATIEKEURING: STAP VOOR STAP NAAR HET CERTIFICAAT

  • Nadat u de modificatiekeuring bij Liftinstituut heeft aangevraagd, plannen we alles meteen voor u in.
  • Het aantal en de aard van de gemodificeerde onderdelen bepaalt hoeveel tijd we nodig hebben voor de keuring en of er een proeflast aanwezig moet zijn. We geven dat uiteraard ruim van tevoren bij u aan.
  • Tijdens de keuring toetst de inspecteur de gemodicifeerde onderdelen op de juiste wettelijke en/of normatieve criteria.
  • Na afloop ontvangt zowel u als de eigenaar/beheerder van de lift of machine ons keuringsrapport.
  • Voldoen uw modificaties inderdaad aan de oorspronkelijke vervaardigingsvoorschriften zoals deze golden bij ingebruikname? Dan geeft Liftinstituut zijn nationaal geaccepteerde certificaat af.

MEER INFORMATIE OVER DE MODIFICATIEKEURING VAN LIFTINSTITUUT

Wilt u een modificatiekeuring bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?