Inzicht in het veiligheidsniveau van uw hefinstallatie

Platformlift

Hoe is het gesteld met het veiligheidsniveau van uw goederenheffer, hefsteiger, schaarheftafel, platformlift of (klein)goederenlift? En hoe zit dat met uw theaterinstallatie, uw personenbouwlift, uw transportsteiger en tijdelijk bij gebouwen geplaatste liften?

Alle hiervoor genoemde installaties worden steeds vaker bij Liftinstituut aangeboden voor een keuring. Niet alleen omdat een veiligheidskeuring hoort bij ‘goed huisvaderschap’, maar juist ook om calamiteiten, negatieve publiciteit en grote financiële risico’s te voorkomen.

DE EERSTE KEURING IS EEN OPNAMEKEURING

De eerste keuring, de opnamekeuring, kan plaatsvinden bij ingebruikname, maar ook op een later tijdstip. Liftinstituut keurt en certificeert objectief en onafhankelijk. Deskundige inspecteurs verrichten de opnamekeuring op basis van de eisen uit het Warenwetbesluit machines.

KEURMERK, CERTIFICAAT EN RAPPORTAGE NA DE OPNAMEKEURING

Voldoet uw installatie aan de wettelijke eisen die bij eerste ingebruikname golden, dan wordt het breed erkende en herkende Liftinstituut-keurmerk aangebracht. Met dit keurmerk laat u aan alle liftgebruikers zien dat u alles in het werk stelt om de veiligheid te waarborgen. Direct na goedkeuring sturen we u het Certificaat van Goedkeuring toe, evenals een overzichtelijke, schriftelijke rapportage.

MEER INFORMATIE OVER DE OPNAMEKEURING

Wilt u een opnamekeuring van uw hefinstallatie bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?

Bel 020 – 435 06 06.
Stuur een e-mail naar info@liftinstituut.nl
Neem contact met ons op via het contactformulier.

PERIODIEKE KEURING NA DE OPNAMEKEURING

Wilt u ook na de opnamekeuring de veiligheid waarborgen van uw goederenheffer, kleingoederenlift, schaarheftafel, platformlift, goederenlift, theaterinstallatie, personenbouwlift, transportsteiger of tijdelijk bij het gebouw geplaatste lift? Een logisch vervolg is een periodieke keuring, in de periode na de opnamekeuring: eens per 18 maanden voor uw goederenheffer, kleingoederenlift, goederenlift, schaarheftafel of platformlift en eens per jaar voor uw theaterinstallatie.

Personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijke liften bij gebouwen moeten na iedere opstelling en hierna elke zes maanden periodiek gekeurd worden door een aangewezen onafhankelijke instantie. De installaties worden getoetst op de van toepassing zijnde wetgeving. In dit geval het Warenwetbesluit machines. De keuringen worden uitgevoerd aan de hand van specifieke checklijsten. Deze checklijsten zijn gebaseerd op het TCVT-schema W08, dat zijn basis vindt in de EN 12159. Voor deze activiteit is Liftinstituut geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (C067/I154). Bij deze periodieke keuringen wordt geen certificaat afgegeven, maar vervult het keurmerk de certificaatfunctie.