DUIDELIJKHEID OVER DE ACTUELE BRANDVEILIGHEID VAN UW GEBOUWEN

quickscan brandveiligheid

De Quick Scan Brandveiligheid van Liftinstituut zorgt ervoor dat u snel een indruk krijgt van de brandveiligheid van uw gebouw. U kunt dan zo nodig direct eventuele maatregelen nemen. Daarmee geeft u een goede invulling aan uw zorgplicht als gebouweigenaar of -beheerder.

Gebouwen voldoen bij oplevering doorgaans aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit. Maar is dat na jaren gebruik nog steeds zo? Leveren tussentijdse aanpassingen brandveiligheidsrisico’s op?

VISUELE INSPECTIE BRANDVEILIGHEID

De Quick Scan Brandveiligheid gaat uit van een visuele controle van verschillende aspecten. Onze inspecteurs controleren onder meer of de brandcompartimenten nog intact zijn, of de vereiste vluchtwegen vrij zijn en of de vereiste blusmiddelen beschikbaar en bereikbaar zijn. Alles voor zover de gebouwonderdelen bereikbaar en controleerbaar zijn. Zij gaan daarbij uit van de actuele brandveiligheidseisen. Op basis van de inspectie-uitkomsten kan nader onderzoek nodig zijn.

EEN OBJECTIEF OORDEEL OVER DE BRANDVEILIGHEID, SCHRIFTELIJK VASTGELEGD

Liftinstituut beoordeelt objectief en onafhankelijk. Na de Quick Scan krijgt u een helder rapport met onze bevindingen. Niet alleen geven we tekortkomingen aan, maar ook aanbevelenswaardige verbeterpunten.

EEN SLIMME ZET

De Quick Scan Brandveiligheid biedt u niet alleen inzicht in de brandveiligheid van uw gebouw, u heeft er ook een bewijs mee in handen dat u zich inspant om de veiligheid van de gebouwgebruikers te waarborgen. Dat legt het nodige gewicht in de schaal bij gesprekken met controlerende overheidsinstanties. Zeker als u kunt aantonen dat u voornemens of druk doende bent de aanbevolen voorzieningen te implementeren. Behalve inzicht zorgt de Quick Scan ook voor rust. Een onverwachte overheidsinspectie kan om urgente maatregelen vragen. Met de Quick Scan bent u zulke onverwachte situaties voor.

ALLE BRANDVEILIGHEIDSEXPERTISE BIJ DE HAND

Voor de Quick Scan Brandveiligheid werkt Liftinstituut nauw samen met Witlox Brandveiligheid. https://witlox-brandveiligheid.nl/ Een gerenomeerd inspectie- en adviesbureau op het gebied van brandveiligheid. De brandveiligheidskennis van Witlox Brandveiligheid en de inspectie-ervaring van Liftinstituut zijn daarbij complementair.

DE GECOMBINEERDE AANPAK IN GEBOUWVEILIGHEID

De veiligheid van de personen die in uw gebouwen wonen en/of werken, gaat uiteraard verder dan alleen de brandveiligheid. Goed om te weten dat Liftinstituut u ook op andere deelterreinen van gebouwveiligheid van dienst kan zijn. Kan er veilig op het dak worden gewerkt? Kunnen glazenwassers hun werk veilig uitvoeren? En hoe veilig zijn de installaties in en om het gebouw? Door verschillende aspecten in één inspectie- en certificatietraject op te nemen, voorkomt u dubbele handelingen en u bespaart tijd en geld.

ONZE DIENSTVERLENING OP EEN RIJ

Liftinstituut staat gebouwbeheerders en -eigenaren bij op de volgende gebieden van gebouwveiligheid:

  • veilige glasbewassing en gevelonderhoud
  • werken op hoogte en op daken
  • veiligheid gebouwgebonden installaties, bijvoorbeeld:
  • personen- en goederenliften
  • invalidenliften
  • roltrappen en rolpaden
  • gevelonderhoudsinstallaties

MEER WETEN OVER DE QUICK SCAN BRANDVEILIGHEID?

Wilt u meer informatie? Wilt u meer weten over onze overige dienstverlening op het gebied van gebouwveiligheid? Bel 020 435 06 06 of download hier de flyer