Productcertificatie: waarborg voor veiligheid

typekeuring_productcertificatie

Zo veilig zijn uw producten! Met een Liftinstituut-certificaat maakt u de veiligheid in één keer herkenbaar en aantoonbaar.

Productcertificaten zeggen niet alleen veel over het aangebodene, maar ook over de aanbieder  zelf. Het behalen van zo’n certificaat vereist immers dat het totale product aan de hoge (Europese) veiligheidseisen voldoet. Afnemers en gebruikers verlangen in toenemende mate veiligheidsgaranties in de vorm van certificaten. Het biedt hen zekerheid over het niveau van veiligheid.

ERVARING IN PRODUCTCERTIFICATIE ÉN VEILIGHEID

Liftinstituut kan bogen op een jarenlange ervaring en verregaande expertise, als het gaat om productcertificatie van liften, hijs- en hefwerktuigen, als het gaat om veiligheid. Daar kunt ook u uw voordeel mee doen. Liftinstituut kan de volgende installaties officieel voor u certificeren:

 • personen- en goederenliften
 • roltrappen, rolpaden en hellingbanen
 • bouwliften voor personen- en goederenvervoer
 • goederenheffers en kleingoederenliften
 • invalidenliften
 • hefplateaus voor personenvervoer
 • gevelonderhoudsinstallaties
 • hoogwerkers
 • theaterinstallaties
 • magazijnbedieningsapparatuur
 • garagehefbruggen
 • elektrisch aangedreven takels

EG-TYPECERTIFICATIES

Voor alle genoemde installaties en veiligheidscomponenten daarvan voert Liftinstituut EG-typekeuringen uit. Denk aan: EG-typecertificering van liften, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties. Maar ook aan EG-typecertificering van veiligheidscomponenten als grendels, vanginrichtingen, leidingbreukbeveiligingen, buffers en printplaten. Deze certificeringen vinden plaats voor fabrikanten over de hele wereld en zijn doorgaans gebaseerd op Europese veiligheidseisen zoals vastgelegd in de Richtlijn machines en de Richtlijn liften. Daarnaast worden daarvan afgeleide normen zoals de NEN-EN 81-1/2 gehanteerd.

MEER INFORMATIE OVER TYPEKEURINGEN/PRODUCTCERTIFICATIE

Wilt u een typekeuring/productcertificatie bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?