Inzicht in het veiligheidsniveau van uw theaterinstallaties

Theaterkeuring

Hoe is het gesteld met het veiligheidsniveau van uw theaterinstallaties. Zoals de truckheffer, de trekkenwand, de orkestbak en de portaalbrug?

Deze installaties worden steeds vaker bij Liftinstituut aangeboden voor een keuring. Niet alleen omdat een veiligheidskeuring hoort bij ‘goed huisvaderschap’, maar juist ook om calamiteiten, negatieve publiciteit en grote financiële risico’s te voorkomen.

DE EERSTE KEURING IS EEN OPNAMEKEURING

De eerste keuring, de opnamekeuring, kan plaatsvinden bij ingebruikname, maar ook op een later tijdstip. Liftinstituut keurt en certificeert objectief en onafhankelijk. Deskundige inspecteurs verrichten de opnamekeuring op basis van de eisen uit het Warenwetbesluit machines. Tijdens de opnamekeuring verzorgen de inspecteurs deze controles.

KEURMERK, CERTIFICAAT EN RAPPORTAGE NA DE OPNAMEKEURING

Voldoen uw theaterinstallaties aan de wettelijke eisen die bij eerste ingebruikname golden, dan wordt het breed erkende en herkende Liftinstituut-keurmerk aangebracht. Met dit keurmerk laat u aan alle gebruikers zien dat u alles in het werk stelt om de veiligheid te waarborgen. Direct na goedkeuring sturen we u het Certificaat van Goedkeuring toe, evenals een overzichtelijke, schriftelijke rapportage.

MEER INFORMATIE OVER DE OPNAMEKEURING

Wilt u een opnamekeuring van uw theaterinstallaties bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?

Bel 020 – 435 06 06.
Stuur een e-mail naar info@liftinstituut.nl
Neem contact met ons op via het contactformulier.

PERIODIEKE KEURING NA DE OPNAMEKEURING

Wilt u ook na de opnamekeuring de veiligheid van uw theaterinstallaties waarborgen? Een logisch vervolg is een periodieke keuring, eens per jaar, in de periode na de opnamekeuring.