Inzicht in het veiligheidsniveau van uw theaterinstallaties

Theaterkeuring

Hoe is het gesteld met het veiligheidsniveau van uw theaterinstallaties. Zoals de truckheffer, de trekkenwand, de orkestbak en de portaalbrug?

Fabrikanten bieden deze installaties steeds vaker aan bij Liftinstituut voor een keuring. Dat kan een typekeuring zijn, maar ook een opnamekeuring bij ingebruikname. Niet alleen omdat de fabrikant de veiligheid onafhankelijk wil laten aantonen, of omdat de afnemer erom vraagt, maar om alles te doen om calamiteiten, negatieve publiciteit en grote financiële risico’s te voorkomen.

TOETSING AAN WETTELIJKE EISEN

De installaties worden getoetst op de van toepassing zijnde wettelijke eisen. Voor deze installaties is dit het Warenwetbesluit machines. De keuringen worden uitgevoerd aan de hand van specifieke checklijsten. Deze checklijsten zijn mede gebaseerd op de bepalingen uit de Richtlijn machines en op relevante normen voor de betreffende hijsinrichtingen. In dit geval is dit onder andere DIN 56950, CWA 15902, T-normen, VPLT, EN 60204-1/32, IEC 62061, IEC 61508 (Sil3), EN 13849, EN 13850, EN 13857, EN 349 en EN 14122

RAPPORTAGE EN CERTIFICAAT

Voldoet de theaterinstallatie aan de wettelijke eisen, dan wordt – afhankelijk van de aard van de keuring – een Certificaat van Type-onderzoek (bij een typekeuring) of een Certificaat van Goedkeuring (bij een opnamekeuring) afgegeven. In beide gevallen ontvangt u een overzichtelijke, schriftelijke rapportage.

MEER INFORMATIE

Wilt u een opname- of typekeuring van uw theaterinstallaties bij Liftinstituut aanvragen? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?

Bel 020 – 435 06 06.
Stuur een e-mail naar info@liftinstituut.nl
Neem contact met ons op via het contactformulier.