Inzicht in het veiligheidsniveau van uw tijdelijk opgestelde transportinstallaties

Tijdelijke transportinstallatie

Hoe is het gesteld met het veiligheidsniveau van uw tijdelijk opgestelde transportinstallaties zoals personenbouwliften, transportsteigers en tijdelijke liften bij gebouwen.

Deze installaties worden steeds vaker bij Liftinstituut aangeboden voor een keuring. Niet alleen omdat een veiligheidskeuring hoort bij ‘goed huisvaderschap’, maar juist ook om calamiteiten, negatieve publiciteit en grote financiële risico’s te voorkomen. En niet te vergeten: het is ook belangrijk in het kader van de productaansprakelijkheid van de fabrikant.

Zowel personenbouwliften, transportsteigers als tijdelijke liften bij gebouwen moeten na iedere opstelling – en vervolgens elke zes maanden periodiek – worden gekeurd door een aangewezen onafhankelijke instantie. Liftinstituut is hiervoor aangewezen en kan dit voor u verzorgen. De keuringen die wij uitvoeren, zijn objectief en volstrekt onafhankelijk. Voor deze activiteit zijn wij geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie (C067/I154).

De Liftinstituut-inspecteur toetst de installaties op de van toepassing zijnde wetgeving. Voor dit type installaties is dat het Warenwetbesluit machines. De keuringen worden uitgevoerd aan de hand van specifieke checklists. Deze lijsten zijn gebaseerd op het TCVT-schema W08, dat zijn basis vindt in de EN 12159.

DE EERSTE KEURING IS EEN OPNAMEKEURING

De eerste keuring, de opnamekeuring, kan plaatsvinden bij ingebruikname, maar ook op een later tijdstip. Het Liftinstituut keurt en certificeert objectief en onafhankelijk. Deskundige inspecteurs verrichten de opnamekeuring op basis van de eisen uit het Warenwetbesluit machines.

KEURMERK, CERTIFICAAT EN RAPPORTAGE NA OPNAMEKEURING

Voldoet uw installaties aan de wettelijke eisen? Dan wordt het breed erkende en herkende Liftinstituut-keurmerk aangebracht. Met dit keurmerk laat u aan alle gebruikers zien dat u alles in het werk stelt om de veiligheid te waarborgen. Direct na goedkeuring sturen we u het Certificaat van Goedkeuring toe, evenals een overzichtelijke, schriftelijke rapportage.

MEER INFORMATIE OVER DE OPNAMEKEURING

Wilt u een opnamekeuring van uw personenbouwliften, transportsteigers of tijdelijke liften? Of wilt u eerst meer informatie of een offerte?

Bel 020 – 435 06 06.
Stuur een e-mail naar info@liftinstituut.nl.
Of neem contact met ons op via het contactformulier.

PERIODIEKE KEURING NA DE OPNAMEKEURING

Wilt u ook na de opnamekeuring de veiligheid van uw installatie waarborgen? Een logisch vervolg is de periodieke keuring. We informeren u er graag over, maar kunnen u uiteraard ook meteen een offerte toesturen.