Veelgestelde vragen

Alarm: Is een spreek-luisterverbinding verplicht of mag een alarmbel ook?

ALARM: IS EEN SPREEK- LUISTERVERBINDING VERPLICHT OF MAG EEN ALARMBEL OOK?

Alarm: Is een spreek-luisterverbinding verplicht of mag een alarmbel ook?
Een liftinstallatie mag volgens het warenwetbesluit liften niet in gebruik zijn indien het niet mogelijk is om in geval van nood alarm te geven. Afhankelijk van het bouwjaar van de installatie mag alarmering met een alarm drukknop of moet er een spreek-luisterverbinding zijn. Bij liften met een bouwjaar tot 1998 mag naar keuze een alarmbel of een spreek-luisterverbinding zijn aangebracht. AIs de lift gebouwd na genoemde datum, dan behoort er een spreek-luisterverbinding met noodstroomvoorziening aanwezig te zijn.

Back to top

Alarm: Mag de spreek-luisterverbinding via internet / VOIP?

ALARM: MAG DE SPREEK-LUISTERVERBINDING VIA INTERNET / VOIP?

Alarm: Mag de spreek-luisterverbinding via internet / VOIP?
De essentie van een spreek-luisterverbinding is dat er in geval van storing altijd hulp is in te roepen. Onder een storing verstaat de norm ook een spanningsafval. De eigenschap van een VOIP systeem via glasvezel is dat er alleen is te communiceren zolang alle apparatuur in de lijn spanning voert. Zowel het modem als de centrale zullen in de regel stoppen met functioneren bij wegvallen van de netspanning.

Slechts indien wordt gegarandeerd dat bij het wegvallen van de spanning van het gebouw een spreek- luisterverbinding is op te bouwen kan een VOIP systeem via glasvezel worden toegepast.

 

Back to top

Asbest: Kan Liftinstituut dat beoordelen?

ASBEST: KAN LIFTINSTITUUT DAT BEOORDELEN?

Asbest: Kan Liftinstituut dat beoordelen?
Op het moment dat Asbest werd verboden heeft een inspectie naar asbest houdende materialen plaatsgevonden. Deze inventarisatie werd door de liftenfirma’s en het Liftinstituut gehouden. Als resultaat van deze inventarisatie zijn de asbesthoudende materialen vervangen door wel goedgekeurde materialen. Na genoemde datum waren er geen asbest houdende materialen meer in de handel en zijn daarom ook niet meer geplaatst.

Wel is het zo, dat omtimmeringen van asbest die niet waren of zijn beschadigd niet behoeven te worden vervangen en dus nog in de liftinstallatie aanwezig kunnen zijn.

Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest, dan kunt u een controle door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren.

Back to top

Branddetectie: Mag aspiratieapparatuur in de liftmachinekamer aan de liftvoeding worden gekoppeld?

BRANDDETECTIE: MAG ASPIRATIEAPPARATUUR IN DE LIFTMACHINEKAMER AAN DE LIFTVOEDING WORDEN GEKOPPELD?

Branddetectie: Mag aspiratieapparatuur in de liftmachinekamer aan de liftvoeding worden gekoppeld?
Aangezien de snuffelapparatuur al in de liftmachinekamer wordt geplaatst is een aftakking van de hoofd-lichtvoeding voor de apparatuur toegestaan. Voorwaarden zijn wel dat:

– werkzaamheden voor installatie en onderhoud in de machinekamer aan de apparatuur onder begeleiding van een liftdeskundige worden uitgevoerd en

– de voeding voor de hoofdschakelaar licht van de liftinstallatie is afgetakt.

Back to top

Branddetectie: Mogen aspiratieleidingen in de liftschacht worden aangebracht?

BRANDDETECTIE: MOGEN ASPIRATIELEIDINGEN IN DE LIFTSCHACHT WORDEN AANGEBRACHT?

Branddetectie: Mogen aspiratieleidingen in de liftschacht worden aangebracht?
Binnen het centraal college van deskundigen liften is bepaald dat rookmelding vanuit de liftschacht is toegestaan d.m.v. een aspiratiesysteem. De aanzuigbuizen mogen in de  liftschacht zijn aangebracht terwijl de daadwerkelijke apparatuur zich buiten de schacht bevindt. Voorwaarden voor aanbrengen van de aanzuigleidingen zijn:

– De aanzuigleidingen moeten worden aangebracht onder toezicht van een liftdeskundige.

– De leidingen mogen niet van invloed zijn op de, ten minste vereiste, vrije ruimte boven en onderin de liftschacht

Back to top

Brandweerlift: Moet een ‘oude’ brandweerlift worden aangepast aan de nieuwste normen?

BRANDWEERLIFT: MOET EEN ‘OUDE’ BRANDWEERLIFT WORDEN AANGEPAST AAN DE NIEUWSTE NORMEN?

Brandweerlift: Moet een ‘oude’ brandweerlift worden aangepast aan de nieuwste normen?
De Nederlandse wetgeving vermeldt dat een lift na onderhoud of modificatie ten minste moet voldoen aan de eisen zoals die golden op het moment dat de installatie voor het eerst is gebouwd. Een uitzondering is gemaakt voor eisen die voortvloeien uit de Arbo wet. Voor brandweerliften is geen aanvullende regelgeving beschikbaar. Dit houdt in dat dergelijke installaties mogen blijven voldoen aan de ver vaardigingsvoorschriften. Aanpassen van een EN 81 lift naar de 81-72 eisen is nagenoeg niet uit te voeren. EN 81-72 vraagt immers naast lifttechnische aanpassingen aanzienlijke bouwkundige aanpassingen. Er is geen zicht op dat bovengenoemde regeling voor wat betreft de vervaardigingsvoorschriften zal worden aangepast.

Back to top