Activiteiten van Eurlicon ondergebracht bij DLR Adviesgroep B.V.

21 december 2017

Liftinstituut Holding B.V. wil zich nadrukkelijker richten op haar kernactiviteit: veiligheid. De advisering op het gebied van liftonderhoud en liftbeheer past daar minder goed bij. Om die reden is gezocht naar een stabiele organisatie waar de activiteiten van Eurlicon kunnen worden ondergebracht. Die is gevonden in DLR Adviesgroep B.V. De activiteiten van Eurlicon worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 bij DLR ondergebracht.

eurlicon

Continuïteit

Voor de relaties van Eurlicon is de continuïteit van de Eurlicon-dienstverlening uiteraard gewaarborgd. Eurlicon blijft actief onder de eigen naam met de bestaande dienstverlening, met de eigen mensen en vanuit het bestaande kantoor in Amsterdam.