Extra controle remwerking tijdens periodieke liftkeuring van start

11 oktober 2017

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat bij liften van vóór 2012 met een geregelde aandrijving én bij liften waar op enig moment de aandrijving gemoderniseerd is met een snelheidsregeling, een verminderde of falende werking van de rem zich niet of onvoldoende openbaart. Dit kan uiteindelijk en plotseling leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Keuringsinstanties starten daarom met een aanvullende controle hierop tijdens de periodieke keuring.

Lees voor uitgebreide informatie over dit onderwerp het artikel Liftinstituut constateert veiligheidsrisico bij remmen van liften ouder dan 5 jaar

Aanvullende controle remmen in regelgeving verankerd

Sinds 3 oktober 2017 is het beoordelen van de remmen tijdens de periodieke en modificatiekeuring juridisch afgetimmerd, via de plaatsing van Schema-Interpretatie SI-15 ter nadere uitwerking van inspectiepunt 3.7 van bijlage B en C1 van het WSCS (Werkveld specifiek certificatieschema) Liften gebruiksfase. Eén en ander is te vinden op de website van SBCL

Liftinstituut heeft zijn inspecteurs geïnstrueerd en is vanaf week 42 (16-20 oktober) gestart met het gefaseerd uitvoeren van deze aanvullende controles. Ook zijn de liftonderhoudsbedrijven en hun brancheorganisaties geïnformeerd. Daarbij heeft Liftinstituut hen gevraagd de assisterende monteurs op de hoogte te brengen en te instrueren, zodat zij de vereiste testen verantwoord en veilig – dus zonder schade te veroorzaken aan de installatie – kunnen uitvoeren ten overstaan van de inspecteur.

Welke beoordelingen vinden plaats tijdens de liftkeuring?

De exacte invulling van de aanvullende beoordeling, inclusief de eventuele afwijkingen en opmerkingen erover in het keuringsrapport, vindt u ook in de hiervoor genoemde SI-15. Kort samengevat:

Controle remrisico’s bij liften van voor 2012 met een geregelde aandrijving en liften die gemoderniseerd zijn met geregelde aandrijving: 

  • Zijn deze liften voorzien van remcontacten als remcontrolevoorziening? Dan worden deze gecontroleerd op juiste werking.
  • Zijn deze liften niet voorzien van remcontacten? Dan wordt de remkracht getest.
  • Afwijkingen die bij deze controles worden geconstateerd, worden informatief gerapporteerd in het keuringsrapport en hebben geen gevolgen voor het afgeven van een certificaat.

Hoe wordt de remkracht gecontroleerd?

Het mag niet mogelijk zijn om de lift met gesloten rem te laten vertrekken. Even in beweging komen mag, maar de besturing moet dit signaleren en de lift moet binnen één meter stoppen. Dit als aanvulling op de nu al uitgevoerde controle, waarbij gekeken wordt of de lift met een normale remweg tot stilstand komt bij een noodstop tijdens een opwaartse rit met een lege kooi.

Vragen over de beoordeling van remrisico’s tijdens de liftkeuring?

Wilt u meer informatie? Heeft u vragen? Neem dan contact op met uw accountmanager of stuur een e-mail naar helpdesk@liftinstituut.nl