Liftinstituut constateert veiligheidsrisico bij remmen van liften ouder dan 5 jaar

30 juni 2017

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat met name bij oudere liften die op een later moment van een snelheidsregeling zijn voorzien, een verminderde of falende werking van de remmen niet of onvoldoende wordt gedetecteerd. Wat kan leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Dit kan ook aan de orde zijn bij liften ouder dan vijf jaar die oorspronkelijk al zijn voorzien van een snelheidsregeling. De kans dat dit gebeurt is klein, maar als dit gebeurt kunnen de gevolgen ernstig zijn.

Tijdens de bijeenkomst van het Centraal College van Deskundigen-liften van SBCL (Stichting Beheer Certificatie Liften) op 21 juni is instemmend gereageerd op het voornemen van de keuringsinstanties om tijdens de keuringen extra aandacht te besteden aan mogelijke veiligheidsrisico’s bij remmen van liften ouder dan vijf jaar en voorzien van een snelheidsregeling.

Liftinstituut-initiatief

Naar aanleiding van enkele incidenten – geen ongevallen – heeft Liftinstituut dit veiligheidsrisico gedeeld met de liftenbranche, de collega-keuringsinstanties en de overheid. Het risico werd onderkend en met name de liftbedrijven pleitten voor een gezamenlijke en eenduidige aanpak door de keuringsinstanties, op basis van afspraken binnen SBCL. Op initiatief van Liftinstituut onderzoeken de keuringsinstanties op dit moment welke extra controles bij de keuringen nodig zijn en welke opmerkingen op basis van welke afwijkingen hierover in het keuringsrapport moeten worden gemaakt.

Vervolg

De liftbedrijven kunnen in de situaties waarbij dit speelt, ook een oplossing bieden. Zij hebben Liftinstituut daarover geïnformeerd. Zij geven aan dat per lift ter plekke moet worden bekeken in hoeverre dit genoemde risico aan de orde is. Daarom zijn ze blij met de beoordeling ter plaatse door de keuringsinstanties. Mocht de keuringsinstantie iets over dit risico opmerken in het keuringsrapport, dan kan de gebouwbeheerder/-eigenaar met het eigen liftonderhoudsbedrijf afstemmen wat de beste aanpak is. Wie de keuring niet wil afwachten, kan natuurlijk ook zelf contact opnemen met het liftonderhoudsbedrijf. Eén groot liftbedrijf is voornemens zelf proactief zijn klanten te benaderen.

Tijdspad

Het ligt in de lijn der verwachting dat het voornemen van de keuringsinstanties om het certificatieschema aan te passen, medio september 2017 zijn beslag krijgt. Vooruitlopend hierop kan vanuit SBCL een bindend advies worden afgegeven. Na aanpassing van het certificatieschema kunnen gebouwbeheerders/-eigenaren in voorkomende situaties een opmerking erover in het keuringsrapport verwachten.

Liftonderhoudsbedrijven anticiperen nu al op dit risico

Enkele liftonderhoudsbedrijven anticiperen tijdens onderhoud nu al op het mogelijke risico via extra aandacht voor het remsysteem. Ook heeft een aantal liftbedrijven aangegeven detectie van de goede remwerking standaard mee te nemen bij renovaties, hoewel dit nog niet wettelijk verplicht is.