Liftinstituut komt met techniek-lespakket voor basisonderwijs

Meisje op roltrap
18 november 2016

Ter gelegenheid van de Week van de Veilige Lift en Roltrap 2016 introduceert Liftinstituut twee lespakketten voor de onder- en middenbouw van het basisonderwijs. Kinderen in de groepen 1 tot en met 5 maken op een leuke en interessante manier kennis met de techniek achter de lift en de roltrap. En passant leren ze ook hoe ze veilig met de transportmiddelen omgaan. Een school in het Brabantse Keldonk had de primeur: op donderdag 17 november ging daar de pilot van start. Tijdens de NOT2017, de beurs voor het onderwijs, wordt het pakket nationaal gelanceerd.

Binnen het basisonderwijs neemt het techniekonderwijs een steeds prominentere rol in. Vanaf 2020 zijn scholen zelfs verplicht om technieklessen te geven. Liftinstituut-directeur John van Vliet: “Met de lespakketten sluiten we naadloos aan op de behoefte vanuit het basisonderwijs. De techniek van de lift en de roltrap komt daarbij spelenderwijs aan bod. Door kinderen mee te nemen in de werking van de machines, willen we ervoor zorgen dat ze ook meer leren over veilig gebruik. Want een lift of roltrap is pas echt veilig, als je er ook veilig mee omgaat.”

Analoog en digitaal

Behalve inzicht in de techniek houdt Liftinstituut ook nadrukkelijk rekening met de wens vanuit het onderwijs om 21st century skills in te zetten. De lessen beginnen met een traditionele ansichtkaart in de klas, waarna kinderen via digibord, pc en/of VR-bril hun weg vinden naar avonturen, opdrachten en games.

Aansluiting op de kerndoelen

De leerkracht kan de lessen eenvoudig inpassen in het curriculum van de school. De activiteiten sluiten aan bij kerndoelen die het SLO heeft geformuleerd. Denk aan kerndoelen van het vak Nederlands (1, 2, 4, 9 en 12), maar ook van Rekenen (32), Oriëntatie op jezelf en de wereld (35) en Kunstzinnige oriëntatie (54). De didactiek nodigt uit tot zelf ontdekken en zelf onderzoeken.

Het pakket is tot stand gekomen in samenwerking met Elsebeth Hoeven (tekstschrijver/educatief ontwerper) en Don Blaauw (educatief ontwikkelaar/docent en bedenker van KidsLoveCards). Beiden hebben ruim twintig jaar ervaring in de ontwikkeling van educatieve pakketten.

Kosteloos lespakket

Om zoveel mogelijk kinderen te laten zien hoe leuk techniek is en hoe ze roltrap en lift veilig gebruiken, biedt Liftinstituut de lespakketten kosteloos aan. Scholen kunnen het lespakket alvast aanvragen op www.liftinstituut.nl/onderwijs. Liftinstituut is ook present op de nationale onderwijsbeurs NOT 2017 die van 24 tot en met 28 januari plaatsvindt in de Jaarbeurs te Utrecht. Docenten kunnen hier dan  kennismaken met het lespakket en de makers.