Actueel

Wijziging aanvullende remcontroles tijdens periodieke liftkeuringen

15 december 2018

Sinds oktober 2017 voeren de keuringsinstanties aanvullende remcontroles uit. Op 13 december 2018 is binnen het SBCL besloten deze controles te beperken tot het controleren van de deugdelijke werking van de controlevoorziening op de veilige remwerking en – indien van toepassing – het signaleren van het ontbreken van een dergelijke controlevoorziening.Lees verder

Voorlichting veilig roltrapgebruik voor medewerkers Bibliotheek Rotterdam

14 december 2018

Op 10 december verzorgde Liftinstituut een voorlichtingsbijeenkomst voor de medewerkers van Bibliotheek Rotterdam. Enkele incidenten met kinderen op de roltrappen van de bieb zorgden voor een vraag van de medewerkers aan Liftinstituut: kunnen jullie ons helpen en uitleggen hoe we het roltrapgebruik veiliger kunnen maken?Lees verder

Resultaten aanvullende remcontroles tijdens periodieke keuring – een update

14 december 2018

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat bij liften van vóór 2012, voorzien van een snelheidsregeling, een verminderde of falende werking van de rem zich niet of onvoldoende openbaart. Dit kan uiteindelijk en plotseling leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Op basis van een verplichting hiertoe via Schema-Interpretatie SI 15 door het SBCL voeren de keuringsinstanties tijdens de periodieke liftkeuringen aanvullende remcontroles uit.

Lees verder

Liftinstituut vraagt aandacht voor liftgebruik bij brand tijdens Safety Awareness Week 2018

7 november 2018

Elk jaar vraagt Liftinstituut tijdens de internationale Safety Awareness Week aandacht voor lift- en roltrapveiligheid. Dit jaar gaat de aandacht uit naar liftgebruik bij brand. Kun je nog aan het motto “Bij brand geen lift” vasthouden als nu al 19% van alle 65-plussers moeite heeft met traplopen? Moet de lift niet deel uitmaken van de evacuatieplannen nu we steeds ouder worden? Liftinstituut stelt deze vragen tijdens het congres Liftgebruik bij Brand dat deel uitmaakt van de Safety Awareness Week 2018.Lees verder

Bedrijfsverhaal Liftinstituut

20 augustus 2018

U wist het wellicht al lang, maar keuren meer dan liften alleen. Het spectrum aan diensten reikt dan ook verder dan Amsterdamse grenzen. Wij zijn dan ook trots om ons verhaal met u te delen:

Activiteiten van Eurlicon ondergebracht bij DLR Adviesgroep B.V.

21 december 2017

Liftinstituut Holding B.V. wil zich nadrukkelijker richten op haar kernactiviteit: veiligheid. De advisering op het gebied van liftonderhoud en liftbeheer past daar minder goed bij. Om die reden is gezocht naar een stabiele organisatie waar de activiteiten van Eurlicon kunnen worden ondergebracht. Die is gevonden in DLR Adviesgroep B.V. De activiteiten van Eurlicon worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 bij DLR ondergebracht.

Lees verder

Leidschendamse basisschool neemt 250e techniek-lespakket over roltrappen en liften in ontvangst

petje_op_petje_af
10 november 2017

Onder de bezielende leiding van presentatoren Pepijn Gunneweg en Bart Meijer nam groep 6/7 van de Leidschendamse basisschool De Tandem op woensdag 8 november het 250e techniek-lespakket van Liftinstituut in ontvangst. Tijdens het event ‘Met de roltrap naar de film’ in de Haagse bioscoop Pathé Spuimarkt vond niet alleen de officiële overhandiging plaats, beide presentatoren deden ook een petje-op-petje-af-kennisquiz met de kinderen en hun ouders.
Lees verder

Eén op vijf Nederlanders maakt ongeluk met roltrap of lift mee

Meisje op roltrap
6 november 2017

Ongelukken met roltrappen en liften blijven vaak buiten het nieuws. Toch heeft één op de vijf Nederlanders meegemaakt dat een jas, sjaal, schoen of veter kwam vast te zitten. Of dat een kind zich bezeerde aan roltrap of lift. Dit blijkt uit onderzoek dat onderzoeksbureau Motivaction in opdracht van Liftinstituut uitvoerde. “Uit datzelfde onderzoek komt naar voren dat jongere Nederlanders zich minder bewust zijn van de gevaren van roltrap en lift dan ouderen”, aldus woordvoerder Koos van Lindenberg. “Daarom willen we juist die jongere doelgroep tijdens de Week van de Roltrap bewuster maken van een veilig gebruik.”
Lees verder

Extra controle remwerking tijdens periodieke liftkeuring van start

11 oktober 2017

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat bij liften van vóór 2012 met een geregelde aandrijving én bij liften waar op enig moment de aandrijving gemoderniseerd is met een snelheidsregeling, een verminderde of falende werking van de rem zich niet of onvoldoende openbaart. Dit kan uiteindelijk en plotseling leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Keuringsinstanties starten daarom met een aanvullende controle hierop tijdens de periodieke keuring.
Lees verder

Gebruik lift bij brand kan, zij het onder voorwaarden

2 oktober 2017

René Hagen, lector brandpreventie bij de Brandweeracademie en voorzitter van de Nationale Brandpreventieweken, stelt in het kader van de start van de Nationale Brandpreventieweken: “Een lift is bij brand in een seniorencomplex vaak de meest veilige én enige vluchtweg voor een oudere die niet in staat is om zelf via een trap te vluchten”.
Lees verder

Nieuwbouwkeuringen vanaf 1 september alléén op basis van EN 81-20

17 augustus 2017

De overgangstermijn naar de nieuwe liftnorm EN 81-20 loopt op 31 augustus 2017 af. Dus de mogelijkheid om liften op te leveren die gebouwd zijn op basis van de ‘oude’ norm EN 81-1/2:A3, eindigt op 31 augustus 2017. Na die datum kunnen er ook geen nieuwbouwkeuringen onder de ‘oude’ norm worden uitgevoerd. Dus geen eindcontroles of ingebruiknamekeuringen. We vragen de liftinstallateurs hierbij, mogelijk ten overvloede, deze keuringen ook niet meer aan te vragen.
Lees verder

Liftinstituut constateert veiligheidsrisico bij remmen van liften ouder dan 5 jaar

30 juni 2017

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat met name bij oudere liften die op een later moment van een snelheidsregeling zijn voorzien, een verminderde of falende werking van de remmen niet of onvoldoende wordt gedetecteerd. Wat kan leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Dit kan ook aan de orde zijn bij liften ouder dan vijf jaar die oorspronkelijk al zijn voorzien van een snelheidsregeling. De kans dat dit gebeurt is klein, maar als dit gebeurt kunnen de gevolgen ernstig zijn.
Lees verder

Veel liftbedrijven leveren nu al op conform nieuwe liftnorm EN 81-20

EU vlag
4 juni 2017

Bij de inwerkingtreding van de nieuwe Europese norm voor liften, de EN 81-20, is afgesproken dat naast deze nieuwe norm ook de oude nog ongeveer drie jaar toegepast mag worden. De overgangstermijn, dus de mogelijkheid om liften op te leveren die gebouwd zijn op basis van de ‘oude’ norm EN 81-1/2:A3, eindigt op 31 augustus 2017. De meeste liftfabrikanten hebben de gegeven tijd goed gebruikt om hun fabricageprocessen in te richten op productie van personenliften conform de EN 81-20. Inmiddels leveren zij ook al volop op basis van de nieuwe norm.
Lees verder