Brandveiligheid

 • Mitsubishi Elevator Europe ontwikkelt evacuatiebesturing

  22 maart 2018

  Langzaam maar zeker groeit het besef dat het noodzakelijk is om liften te gebruiken als je snel gebouwen wilt ontruimen bij brand of calamiteiten. Vanuit die gedachte heeft Mitsubishi Elevator Europe (MEE) recentelijk een evacuatieschakelingconcept voor liften ontwikkeld, dat, in tegenstelling tot al bestaande toepassingen, vanaf de verdieping te bedienen is en uitermate geschikt is voor gebruik door de BHV-organisatie.
  Lees verder

 • Nieuwe brandweerliftnorm

  Logo brandweerlift
  12 maart 2018

  Per 31 augustus 2017 vervalt de Brandweerliftnorm EN 81-72:2003 en is de norm EN 81-72 versie mei 2015 van kracht. De nieuwe versie is bedoeld als norm voor brandweerliften in combinatie met de EN 81-20/50. Het gaat hierbij om brandweerliften met speciale besturingsmogelijkheden die een prioritaire bediening voor de brandweer mogelijk maakt.
  Lees verder

 • Eerste handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’ uitgereikt

  Handreiking brandveiligheid
  12 maart 2018

  Voor gebouwen hoger dan 70 meter biedt het Bouwbesluit geen universele bouwtechnische voorschriften. SBRCURnet heeft daarom, samen met betrokkenen, vijf jaar gewerkt aan de handreiking ‘Brandveiligheid in hoge gebouwen’. Deze biedt architecten en adviseurs wél mogelijkheden om hoogbouw brandveilig te ontwerpen, in lijn met het Bouwbesluit 2012.
  Lees verder

 • Brandweerliften nader toegelicht: Drie typen

  12 maart 2018

  Sinds het invoeren van brandweerliften in de zeventiger jaren zijn de normen voor brandweerliften doorontwikkeld. Ook de eisen aan de bouwkundige omgeving zijn behoorlijk uitgebreid. Verder kan nu in een aantal gevallen het certificaat ingehouden worden als deze lift niet aan de eisen voldoet. Voor alle duidelijkheid hebben we nog even alles op een rijtje gezet.
  Lees verder

 • Inzet liften altijd noodzakelijk voor evacuatie hoogbouw

  Computer in brand
  12 maart 2018

  In 2011 verscheen het indrukwekkende rapport ‘Evacuatie van hoogbouw met liften en trappen’. Het resultaat van een uitgebreid onderzoek naar achtergronden en mogelijkheden van evacuatie uit hoogbouw in Nederland, waarbij het accent ligt op de inzet van liften. Belangrijkste conclusie is dat liften hierbij altijd nodig zijn.
  Lees verder

 • Brandweerliften volgens EN 81-72 in de praktijk

  Brandweerlift
  12 maart 2018

  Sinds 2003 is de norm EN 81-72 (voor brandweerliften) van kracht. De belangrijkste achtergrond van deze norm is dat deze liften gebruikt mogen en kunnen worden door brandweerlieden tijdens een brand. Het toepassen van deze norm is vanuit het Bouwbesluit voorgeschreven.
  Lees verder

 • Besluit brandveiligheid gebruik bouwwerken stelt eenduidige regels

  Brandveiligheid
  12 maart 2018

  De Tweede Kamer heeft eind januari 2008 ingestemd met het Gebruiksbesluit Brandveilige Bouwwerken. Dit besluit is nu ter beoordeling aan de Raad van State aangeboden en het ligt in de bedoeling dat minister Vogelaar het Besluit nog dit jaar gaat invoeren. Kernpunt van het Gebruiksbesluit is dat de eisen voor de brandveiligheid van gebouwen in heel Nederland worden gelijkgetrokken.
  Lees verder

 • Gebruik liften voor evacuatie stap dichterbij

  Brandweerlift
  12 maart 2018

  In het voorjaar van 2010 vond de workshop ‘evacuatie van hoogbouw’ plaats bij het NEN in Delft. Vanuit de subwerkgroepen ‘brandveiligheid’ en ‘transportinstallaties’ binnen het Convenant Hoogbouw werd het evacuatiemodel ‘trappen en liften’ toegelicht. Duidelijk werd onderbouwd dat bij hogere gebouwen de lift onmisbaar is bij evacuatie. Maar dat heeft consequenties.
  Lees verder