Energiebesparing & Duurzaamheid

 • Een stilstaande lift is nogal een sluipverbruiker…

  Energielabel A
  13 maart 2018

  Er is de laatste tijd veel te doen over duurzaamheid. Ook liften ontspringen de duurzaamheidsdans niet. Zo kennen liften inmiddels ook een energielabel. Nog niet wettelijk verplicht overigens, maar wel voorgeschreven onderdeel voor het verkrijgen van een duurzaamheidslabel voor het gebouw, zoals bijvoorbeeld BREEAM.
  Lees verder

 • ISO 25745 passeert VDI 4707 als standaard voor EPC-metingen

  Energielabel A
  13 maart 2018

  Maar ook deze norm is geen basis voor typecertificering. Sinds het uitvoeren van de allereerste energiemeting aan liften door Liftinstituut in 2009 zijn de normen op basis waarvan gemeten wordt steeds verder ontwikkeld. Waarbij ISO 25745 in toenemende mate de rol van VDI 4707-1 overneemt.
  Lees verder

 • Druk vanuit EU om liften energiezuinig te maken

  De heer Frans Timmermans
  13 maart 2018

  Waterkokers, handdrogers, koelcontainers en liften die te veel energie slurpen, moeten over enkele jaren van de markt. De Europese Commissie gaat deze producten toevoegen aan een lijst met apparaten waaraan strenge energie-eisen worden gesteld. Vicevoorzitter Frans Timmermans meldde recentelijk dat alleen die producten worden geselecteerd waarvan wetenschappelijk is bewezen dat ze veel bijdragen aan energiebesparing. ‘Laaghangend fruit’ als broodroosters en haardrogers vallen hier (nog) niet onder.
  Lees verder

 • Recommendation for use voor liften in windmolens

  Windmolen
  13 maart 2018

  Voor liften in windmolens bestaat nog geen geharmoniseerde productnorm. Om toch zo veel mogelijk eenduidigheid te realiseren voor fabrikanten en voor notified bodies die de EG-typecertificering uitvoeren, is onder leiding van Liftinstituut een zogenaamde recommendation for use (RFU) opgesteld.
  Lees verder

 • Zo zorgt u voor energiezuinig(er)e liften

  Lift pijl
  13 maart 2018

  Wie zijn liften energiezuiniger wil maken, moet niet alleen het verbruik tijdens de rit en bij stilstand verlagen, ook een optimaal vervoersplan en een efficiënte inzet dragen bij tot energiebesparing.
  Lees verder

 • Energiemeting liften op basis van de VDI 4707-1 onder de loep

  Eenheidskeuring
  13 maart 2018

  Nederland heeft al veel ervaring opgedaan met energiemetingen aan de hand van de VDI-richtlijn ‘energie-efficiency liften’. Tijd om inhoudelijk op deze richtlijn in te gaan. Waarom hangt het label af van de gebruiksintensiteit van de lift? Waarom wordt het verbruik van verwarming of ventilatie van machinekamer en schacht niet meegerekend?
  Lees verder

 • Liftinstituut reikt eerste energielabel voor liften uit aan Kone

  Energielabel A
  13 maart 2018

  Toenmalig algemeen directeur Douqué van Liftinstituut reikte in 2009 het eerste Energie Prestatie Certificaat in Nederland voor liften uit aan Wim Koster van KONE Nederland B.V. Het betreft een door KONE geïnstalleerde MonoSpace 2.6 personenlift van Woningstichting woCom te Helmond.
  Lees verder

 • Energiebesparing kan ook kosten vastrecht omlaag brengen

  Energielabel A
  13 maart 2018

  In Liftinstituut Magazine 305 werd ingegaan op mogelijkheden om energie en dus kosten te besparen bij exploitatie van liften. Verbeteren van besturingen, kooiverlichting, verwarming en ventilatie leveren aanmerkelijke besparingen. Als daardoor lager afgezekerd kan worden, levert dat extra voordeel op.
  Lees verder

 • Eerste energielabels voor gerenoveerde liften

  Energielabel C
  13 maart 2018

  Op 17 februari 2012 is het eerste energie A-label uitgereikt voor de gerenoveerde grote personenlift in het Van Gogh Museum. De andere, kleinere, gerenoveerde personenlift kreeg het energielabel C van Liftinstituut.
  Lees verder