EU Richtlijn machines

 • Nieuwe richtlijn machines heeft ook gevolgen voor liften

  Techniek, draagkabels
  15 maart 2018

  Een deel van het amendement A3 op de NEN-EN 81-1/2:1998 is gebaseerd op de nieuwe Richtlijn machines. Daarnaast gaat dit amendement in op de voortschrijding van de stand van techniek voor liften. Moeten de aspecten die verband houden met de Richtlijn machines al per 1 januari 2010 in nieuwe liften doorgevoerd zijn?
  Lees verder

 • Lift zonder put mag onder nieuwe richtlijn machines

  NTA Hoogbouw
  15 maart 2018

  Sinds 2010 is de Richtlijn machines van kracht. Is de liftsnelheid lager dan 0,15 m/s, dan is het geen lift meer maar een machine. Ook al is er sprake van een gesloten kooi. Vrije vluchtruimtes voor de monteur zijn dan niet meer nodig en de put kan heel ondiep zijn. Mits er andere veiligheidsvoorzieningen getroffen zijn.
  Lees verder

 • Documentatie bij CE-markering heel belangrijk

  CE-markering
  15 maart 2018

  De fabrikant mag in veel gevallen zelf vaststellen of zijn product aan de eisen uit de Richtlijn machines voldoet. Het vastleggen van ontwerpgegevens, berekeningen en uitgevoerde risicobeoordelingen is daarbij nodig. Dit resulteert in allerlei documenten die het product aangaan.
  Lees verder

 • Geldigheid huidige EG type-certificaten vervalt

  Geldigheid EG Type-certificaat
  15 maart 2018

  Per 29 december 2009 wordt de nieuwe Richtlijn machines van kracht (versie: 2006/42/EG). Voor u is misschien wel één van de belangrijkste wijzigingen dat de op basis van de huidige Richtlijn machines afgegeven certificaten hun geldigheid verliezen.
  Lees verder

 • Nieuwe richtlijn machines eind 2009 van kracht

  wetgeving
  15 maart 2018

  Op 29 december 2009 treedt de nieuwe Richtlijn machines 2006/42/EG in werking. Deze richtlijn komt in de plaats van de huidige Machinerichtlijn 98/37/EG. Om de industrie voldoende tijd te geven om zich voor te bereiden op de inwerkingtreding is de Richtlijn vroegtijdig gepubliceerd.
  Lees verder