Geldigheid huidige eg type-certificaten vervalt

Per 29 december 2009 wordt de nieuwe Richtlijn machines van kracht (versie: 2006/42/EG). Voor u is misschien wel één van de belangrijkste wijzigingen dat de op basis van de huidige Richtlijn machines afgegeven certificaten hun geldigheid verliezen.

Neem daarom tijdig met uw Liftinstituut account manager contact op om afspraken te maken over vernieuwing van uw certificaten op basis van de nieuwe Richtlijn machines, zodat u op tijd over de wettelijke EG-type certificaten voor uw roltrappen, gevelonderhoudsinstallaties, goederenheffers, garagehefbruggen, hoogwerkers, enzovoort kunt beschikken.

Hieronder vermelden we nog even de belangrijkste zaken:

  • De bepalingen uit de Richtlijn machines worden in Nederland opgenomen in het Warenwetbesluit machines. Onderdeel van de Warenwet.
  • Tegelijkertijd met de implementatie van de Richtlijn machines wordt de Richtlijn liften gewijzigd. Liften met een snelheid lager dan of gelijk aan 0,15 m/s vallen niet meer onder de Richtlijn liften maar onder de Richtlijn machines.
  • Door de invoering van een  kwaliteitsborgingssysteem (noot: is meer dan enkel 9001) kunnen vaker dan nu het geval is overeenstemmingsprocedures door de fabrikant zelf worden verricht. Het kwaliteitssysteem moet dan wel door een terzake deskundige Notified Body  worden  gecertificeerd.
  • Een productcertificaat afgegeven op basis van de huidige Richtlijn machines (98/37/EG) is nu onbeperkt geldig. Bij invoering van de nieuwe Richtlijn machines verliezen deze certificaten hun geldigheid. Hernieuwde certificering op basis van de nieuwe Richtlijn machines is daarom nodig. Deze nieuwe certificaten zijn vijf jaar geldig.

Liftinstituut kan zowel de certificering van uw kwaliteistborgingsysteem als de EG-typeonderzoeken voor u verzorgen.