Nieuwe Liftinstituut-waarschuwingsstickers beschikbaar

Steeds meer eigenaren van liften besluiten om hun liften van een kooiafsluiting te voorzien. En dat is een goede zaak. Niet overal is dat echter mogelijk of financieel haalbaar. Als ook een eenvoudiger alternatief in de vorm van een lichtscherm niet haalbaar is, blijft het plaatsen van een waarschuwingssticker over. De bestaande sticker is verbeterd en nu beschikbaar.

Sticker knelgevaar

Het aanbrengen van een kooiafsluiting is de beste oplossing om risico op beknelling van liftpassagiers te voorkomen. Met name in die situaties dat met de lift goederen of karren getransporteerd worden. Door beknelling kwam de afgelopen jaren een aantal mensen om het leven en raakten er verschillenden gewond. Ook recent vond weer een dergelijk ongeval plaats.

Waarschuwingssticker voorkwam recent ongeval niet

In het algemeen geldt dat het aanbrengen van een waarschuwingssticker het laatste redmiddel is om ongevallen te voorkomen. De sticker in de lift wordt weliswaar niet snel over het hoofd gezien, maar de liftgebruiker maakt toch zijn of haar eigen afweging om de aan-gegeven adviezen al dan niet op te volgen. Zo ook bij het genoemde recente liftongeval waar iemand met een kar in de lift bekneld raakte, ondanks de geplaatste (oudere versie van de) waarschuwingsticker.

Verbeterde versies drie waarschuwingsstickers beschikbaar

Na diverse positieve reacties op het concept van de verbeterde waarschuwingssticker, heeft het Liftinstituut deze sticker definitief gemaakt. Ook zijn de ontwerpen voor de stickers ‘bij brand geen lift’ en ‘voorkom liftopsluiting’ geactualiseerd. U kunt ze alledrie aanvragen via https://www.liftinstituut.nl/waarschuwingsstickers/


Bij brand geen liftSticker voorkom opsluiting