Ongevallen

 • Oproep: geef een ongeval door

  13 maart 2018

  Heeft u informatie over een ongeval, geef het ons door! Onze ongevallenregistratie is gebaseerd op de meldingen die ons via onze inspecteurs en via eigenaren, beheerders en liftbedrijven bereiken.

  Lees verder

 • Ongevalleninformatie

  9 maart 2018

  Hoewel met name liften behoren tot de veiligste transportmiddelen, gebeuren er toch met enige regelmaat ongevallen, vooral bij gebruikers. Via dit deel van de site informeren wij u over ongevallen die hebben plaatsgevonden, om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Onder ongevallen verstaan wij: calamiteiten met liften waarbij personen betrokken zijn en waarbij sprake is van letsel.Lees verder