Ongevalleninformatie

Hoewel met name liften behoren tot de veiligste transportmiddelen, gebeuren er toch met enige regelmaat ongevallen, vooral bij gebruikers. Via dit deel van de site informeren wij u over ongevallen die hebben plaatsgevonden, om u te waarschuwen voor gevaarlijke situaties. Onder ongevallen verstaan wij: calamiteiten met liften waarbij personen betrokken zijn en waarbij sprake is van letsel.

ONGEVALLENSTATISTIEKEN

Hieronder vindt u alle ongevallenstatistieken;
Ongevallenstatistieken

AARD EN OORZAAK

Voor de aard en oorzaak van de afzonderlijke ongevallen kunt u de volgende bijlagen raadplegen: