Oproep: geef een ongeval door

Heeft u informatie over een ongeval, geef het ons door! Onze ongevallenregistratie is gebaseerd op de meldingen die ons via onze inspecteurs en via eigenaren, beheerders en liftbedrijven bereiken.

Heeft u informatie over een ongeval, geef het ons door! Onze ongevallenregistratie is gebaseerd op de meldingen die ons via onze inspecteurs en via eigenaren, beheerders en liftbedrijven bereiken.

Wij beseffen dat onze registratie niet volledig is, omdat de drang om ongevallen te verzwijgen helaas groot is. De ongevallen die ons wel bereiken, analyseren wij en melden wij, inclusief conclusies, in ons vakblad Liftinstituut Magazine, en op deze website.