Personenliften

 • Een middag mee met de liftmonteur

  Waleri Farafonow
  13 maart 2018

  Waleri Farafonow werkt ruim dertien jaar als liftmonteur. “Een afwisselende en uitdagende baan”, vindt Waleri. Daar wilden wij wel meer over weten. En daarom liepen wij een middagje met hem mee in het Room Mate Hotel in Amsterdam en vroegen we hem het hemd van het lijf over onder andere veiligheid, de liftgebruikers en ambities.
  Lees verder

 • Liftrenovatie en -vervanging in de praktijk

  Lift, vader en kind
  13 maart 2018

  Veel liften zijn de afgelopen tijd gerenoveerd of vervangen en de komende jaren zullen er nog veel volgen. Wat is de reden om zo’n project op te starten? Wie zijn erbij betrokken? Hoe wordt het aangepakt en wat is het resultaat? Liftinstituut praatte met Woonstad Rotterdam die ervoor koos vier liften te vervangen.
  Lees verder

 • Liftinstituut verwelkomt rapport SZW ‘Liftkeuringen onafhankelijk of niet?’, maar zet ook kantteking

  De heer L. Asscher
  13 maart 2018

  Het rapport ‘Liftkeuringen onafhankelijk of niet?’ wordt door Liftinstituut verwelkomd. Uit het rapport blijkt namelijk dat inspecteurs integer hun werk doen. Zij zijn zich bewust van het belang van hun onafhankelijke rol. Als grootste partij in deze markt is Liftinstituut trots op dit resultaat. Tegelijkertijd zet Liftinstituut ook vraagtekens bij een aantal conclusies.
  Lees verder

 • PESS, een introductie

  Printplaat, PESS
  13 maart 2018

  In navolging van de vliegtuig- en ruimtevaartechnologie zijn auto’s de afgelopen jaren steeds vaker met elektronische besturings- en veiligheidsgerelateerde systemen uitgerust. Liften volgen in een rap tempo.
  Lees verder

 • Wateroverlast; Wat te doen met uw liften?

  Water in liftput
  13 maart 2018

  De afgelopen weken was er veel wateroverlast. Ook de nodige liftputten liepen onder water. Gebruik de lift niet, als dit u overkomt. En schakel de installatie uit, als u bij de hoofdschakelaar kunt komen. Verder geldt: hoe eerder het water uit de put is, hoe geringer de kans op schade.
  Lees verder

 • Evacuatie met behulp van liften eenvoudiger

  13 maart 2018

  Langzaam maar zeker groeit het besef dat het noodzakelijk is de liften te gebruiken als je snel gebouwen wilt ontruimen bij brand of calamiteiten. Vanuit die gedachte heeft Mitsubishi Elevator Europe (MEE) recentelijk een evacuatieschakeling voor liften ontwikkeld die uitermate geschikt is voor gebruik door de BHV-organisatie.
  Lees verder

 • Verhogen veiligheid bestaande liften

  Liftschacht
  13 maart 2018

  In het voorjaar van 2011 verscheen een aantal artikelen in de media over het verhogen van de veiligheid van oudere bestaande liften. Aansluitend op de in augustus 2010 door de VLR georganiseerde veiligheidsdag.
  Lees verder

 • Onderhoudsnorm NEN-EN 13015 geeft richting aan onderhoudsinspanning

  Controle lift, NEN-EN 13015
  13 maart 2018

  De Europese Richtlijnen vermelden de fundamentele veiligheidseisen. De geharmoniseerde normen geven daar nader invulling aan. Waar het gaat om onderhoud van liften en roltrappen onder de richtlijnen geeft de norm NEN-EN 13015 nadere uitleg. Deze norm geeft aan op welke manier onderhoud adequaat en veilig georganiseerd kan worden.
  Lees verder

 • Bij inbraakpreventie lift niet vergeten

  Het politiekeurmerk
  13 maart 2018

  Een inbraak heeft veel impact. Er is daarom steeds meer aandacht om inbraken te voorkomen. De eisen gekoppeld aan het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) zijn voor velen een goede richtlijn. En terecht. Toch is er één inbraakpreventieprobleem dat daar te weinig aandacht krijgt. De lift. Tenminste, als die uitkomt in een privé-vertrek of penthouse op de bovenste etage.
  Lees verder