Veiligheidseisen gevelonderhoudsinstallatie

 • Gevelinstallaties keuringsplichtig via Arbowet

  13 maart 2018

  De Richtlijn machines schrijft een jaarlijkse inspectie door een deskundige voor. Binnen de commissie veiligheid gevelonderhoudsinstallaties (CVG) is vastgelegd dat alleen een onafhankelijke keuringsinstantie dit mag doen. De CVG specificeert daarmee ook de bepalingen uit de RI&E, onderdeel van de Arbocatalogus voor de schoonmaakbranche. Alle branchepartijen houden zich aan de CVG-uitspraken.

  Lees verder

 • Nieuwe EN 1808 voor gevelonderhoudsinstallaties

  13 maart 2018

  Sinds 13 mei 2016 moeten nieuwe gevelonderhoudsinstallaties voldoen aan de NEN-EN 1808:2015. De norm werd al toegepast, maar is sinds de ingangsdatum de enige norm met ‘vermoeden van overeenstemming’ met de Richtlijn liften. De nieuwe norm moet de veiligheid van dit soort installaties in lijn brengen met de huidige veiligheidsinzichten.

  Lees verder

 • Alleen certificaat voor gevelinstallatie als toegangsweg veilig is

  13 maart 2018

  Certificering van gevelonderhouds-installaties vindt alleen plaats als naast de installatie zelf, ook de toegangsweg veilig is. Conform de bepalingen uit het Document Gevelonderhoud. Het gebeurt in de praktijk echter nogal eens dat de installatie zélf aan alle eisen voldoet, maar dat de toegangsweg niet veilig is.

  Lees verder