Veiligheidseisen goederenliften

  • Nieuwe geharmoniseerde productnormen voor goederenliften

    13 maart 2018

    Sinds medio 2010 is er een Europese norm voor goederenliften, de EN 81-31. En sinds begin dit jaar een norm voor platformliften, de EN 81-41. Deze C-normen geven de stand van de techniek weer voor dit type producten en zijn in overeenstemming met de nieuwe Richtlijn machines (2006/42/EG). We bespreken de hoofdlijnen.

    Lees verder