Veiligheidseisen liften voor mindervaliden

 • Trapliften en een vrije val van meer dan 3 meter

  15 maart 2018

  Op basis van een recente uitspraak door de Europese Working Group voor de Richtlijn machines vallen trapliften onder bijlage IV van de Richtlijn machines als de verplaatsingsafstand een hoogte van meer dan 3 meter overbrugt. Welke gevolgen heeft dit voor de fabrikanten van trapliften?
  Lees verder

 • Nieuwe geharmoniseerde productnormen voor platformliften

  Lift voor mindervaliden
  15 maart 2018

  Sinds 2010 is er een Europese norm voor goederenliften, de EN 81-31. En sinds begin dit jaar een norm voor platformliften, de EN 81-41. Deze C-normen geven de stand van de techniek weer voor dit type producten en zijn in overeenstemming met de nieuwe Richtlijn machines (2006/42/EG). We bespreken de hoofdlijnen.
  Lees verder