Nieuw certificatieschema voor beroepsmatig personenvervoer van kracht

Met ingang van 1 januari 2013 werd de wettelijke Regeling van de staatssecretaris van SZW van 2 november 2012, nr. G&VW/GW/2012/16185, van kracht, betreffende wijziging van o.a. de Warenwetregeling machines.

Dit houdt onder andere in dat bij iedere opstelling, en daarna minimaal eenmaal per zes maanden, een personen-/goederenbouwlift, een transportsteiger of een tijdelijke personenlift volgens het TCVT-keuringsschema moet worden gekeurd door een daarvoor door het ministerie aangewezen keuringsinstantie (CBI). Liftinstituut is een dergelijke CBI.

LASTBEPROEVING

Op basis van deze wettelijke regeling dient er tevens sinds 1 januari 2013, eenmaal per jaar, een beproeving met last te worden uitgevoerd in het bijzijn van de CBI. Als na 1 januari 2014 blijkt dat een dergelijke beproeving met last niet heeft plaatsgevonden in het afgelopen jaar, kan de installatie niet worden goedgekeurd. De installatie zal dan eerst met last moeten worden beproefd ten overstaan van de CBI. In de praktijk komt het er dus op neer dat in 2013 daadwerkelijk gestart moet worden met testen met proeflast in het bijzijn van een CBI, om afkeur na 1 januari 2014 te voorkomen. Beproevingen met last in het bijzijn van een CBI mogen ook buiten de opstellingslocaties worden uitgevoerd, zoals bij u op de werf of in de werkplaats. Daarbij kunnen meer machines tegelijkertijd worden aangeboden.