Wetgeving NL (arbo, bouw etc)

 • Borgen veilige werkomstandigheden liftmonteur en liftinspecteur (VOK)

  12 maart 2018

  Het waarborgen van de veilige werkomstandigheden voor de liftmonteur en liftinspecteur is onderdeel van de zorgplicht van de gebouweigenaar, een en ander op basis van de Arbowet en artikel 6:174 uit het Burgerlijk Wetboek. Bij veel, meestal oudere, liften moeten aanvullende voorzieningen getroffen worden; onder andere beveiligingen bij tractieschijven, ladder in de put, veilige toegang machinekamer etc. Voor gebouweigenaren is dit moeilijk te beoordelen. Sinds januari 2004 melden de keuringsinstanties daarom tekortkomingen met betrekking tot het veilig werken op het keuringsrapport.
  Lees verder

 • Wat te doen bij asbest in de liftmachinekamer?

  Asbest
  12 maart 2018

  En dan wordt er opeens asbest aangetroffen in de liftmachinekamers. Wat moet je dan doen? Een ziekenhuis pakte meteen door, sloot enkele liften af en startte direct met de saneringswerkzaamheden. Is zo’n ingrijpende aanpak nodig? Wat zegt de wet?
  Lees verder

 • Bouwbesluit 2012 definieert toepassing liften nader

  12 maart 2018

  Per 1 april 2012 krijgen we te maken met het nieuwe bouwbesluit. Het toetsingskader ‘veilig gebouwonderhoud’ zal vanaf 1 juli 2012 gelden. Ten aanzien van liften zijn er belangrijke wijzigingen. Zo wordt een lift nader gedefinieerd waardoor de toepassing van platformliften wordt beperkt. Ook is de brandwerendheid van de lobby van de brandweerlift verhoogd naar 60 minuten.Lees verder