Eigenaar en beheerder

Laat uw lift, roltrap of gevelinstallatie deskundig en onafhankelijk keuren door de grootste liftkeurder van Nederland. Met het Liftinstituut-keurmerk toont u aan dat u alles in het werk stelt voor de veiligheid van de gebruiker. Tip: kies voor een VIP-liftkeuring, dan krijgt u gratis een extra onderhoudscheck.

Meer informatie

Fabrikant en onderhoudsbedrijf

Typekeuring of productcertificatie van een nieuw model lift of roltrap? Eindcontrole of eenheidskeuring na oplevering? Liftinstituut certificeert, inspecteert en keurt onder andere: liften, veiligheidscomponenten, roltrappen en gevelonderhoudsinstallaties.

Meer informatie

Over het Liftinstituut

Eerste stappen liftveiligheid

De Amerikaan Elisha Graves Otis vindt de eerste lift met valbeveiliging uit. Hij demonstreert deze uitvinding een jaar later voor het massaal toegestroomde publiek in het Chrystal Palace in New York.

Oprichting van Liftinstituut

De commissie Straatman presenteert het rapport ‘Leidraad voor veiligheidsmaatregelen voor liften’ aan de regering. Mede op basis daarvan wordt één keuringsinstantie voor liften in het leven geroepen: het Liftinstituut, voorheen Nederlands Instituut voor Lifttechniek (NIVL). 

Een eigen vakblad

Het eerste Liftinstituut Magazine verschijnt, het vakblad van het Liftinstituut. Het is het begin van een lange traditie. Vandaag de dag is het nog steeds het best gelezen liftenvakblad. 

Eerste veiligheidsvoorschriften

De norm N1081 – later NEN1081 – komt tot stand. In de norm staan de veiligheidsvoorschriften voor personenliften en goederenliften. Momenteel wordt nog 30% van de liften op basis van deze norm gekeurd.

Keuren verplicht

Het Liftenbesluit 1 wordt van kracht. Alle elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi moeten vanaf nu jaarlijks worden gekeurd en voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Het Liftinstituut voert keuringen uit op basis van dit besluit.

Internationale liftnormering

De liftnormering gaat de grens over: het Liftinstituut is betrokken bij de totstandkoming van de eerste Europese liftnorm EN 81-1, gebaseerd op NEN 1081. De norm biedt fabrikanten mogelijkheden voor standaardisatie in productie, en ruimte voor investering in ontwikkeling en innovatie. 

Huub Stapel in 'De Lift'

De film ‘De Lift’ laat zo’n 600.000 bioscoopbezoekers sidderen door het onvoorspelbare gedrag van een lift. Huub Stapel, speelt de hoofdrol van de onverschrokken liftmonteur Felix Adelaar. 

Liftinstituut introduceert keurmerk

Het Liftinstituut introduceert het keurmerk voor liftveiligheid. Zo kunnen eigenaren aan de gebruiker laten zien dat de lift tijdens de keuring aan de veiligheidseisen voldeed. Tegenwoordig is dit keurmerk verplicht.

De lift zonder machinekamer

De machinekamerloze lift wordt geïntroduceerd. Anno 2013 wordt 90% van alle liften zonder machinekamer op het dak gebouwd. Het Liftinstituut tekende voor de Europese typecertificering van de eerste machinekamerloze lift. 

CE-markering voor nieuwe liften

De Europese Richtlijn liften wordt van kracht in Nederland. Vanaf 1 juli 1999 is de invoering van een CE-markering in nieuwe liften verplicht. Met de richtlijn wil Europa niet alleen zorgen voor een betere liftveiligheid, maar ook handelsbelemmeringen wegnemen.

Duurzaamheid in de lift

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de liftenbranche. Het Liftinstituut heeft een wereldwijde primeur en geeft als eerste een Energie Prestatie Certificaat af. 

Lancering VIP-keuringsbundel

Minder gedoe en meer gemak rond liftkeuringen. Dankzij de nieuwe VIP-keuringsbundel kunnen klanten de zorg rondom de periodieke liftkeuring in één keer uitbesteden. Het Liftinstituut keurt, regelt de assistentie en doet bovenop de keuring een extra onderhoudscheck. 

Nationale liftveiligheidscampagne

Het Liftinstituut richt zich tot de liftgebruikers van Nederland om duidelijk te maken dat het er wel degelijk toe doet dat de lift is gekeurd: ‘Check het keurmerk in de lift’. 

ACTIE VAST IN DE LIFT? GEEN PANIEK!

Tijdens de Safety Awareness Week 2015 bereikte het Liftinstituut miljoenen Nederlanders met de boodschap: "Vast in de lift? Geen paniek! Druk op de alarmknop en probeer nooit jezelf te bevrijden". Op de Grote Markt in Haarlem mocht het publiek de proef op de som nemen en instappen in The Escapator. Jochem van Gelder deed de aftrap.

1852
1933
1939
1950
1956
1979
1983
1992
1996
1997
2009
2012
2013
2015