Reglementen

Op alle werkzaamheden van Liftinstituut zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Liftinstituut van toepassing. Voor een aantal werkzaamheden van Liftinstituut zijn, naast de Algemene Leveringsvoorwaarden, aanvullende reglementen van toepassing.

De beschikbare algemene – en werkveldspecifieke reglementen worden in onderstaand overzicht getoond.

Reglementen