Over Liftinstituut

Sinds 1933 zet Liftinstituut zich in voor een wereld waarin iedereen alle liften en roltrappen zorgeloos en veilig kan gebruiken. Vanuit onze passie voor techniek en veiligheid delen we onze kennis en ervaring met de wereld. Dat doen we bovenal met veiligheidskeuringen en certificatietrajecten.

Jaarlijks helpen we tienduizenden gebouweigenaren, -beheerders en producenten aan hét bewijs dat hun installatie veilig is: het zilverkleurige Liftinstituut-keurmerk. Maar we delen onze kennis ook via trainingen en voorlichting, met veiligheidscampagnes, bij het opzetten van keuringsregimes en in normcommissies.

Liftinstituut en duurzaamheid

Hoe Liftinstituut CO2-neutraal opereert

Weegt u duurzaamheid mee in uw keuze voor een keuringsorganisatie van liften, roltrappen of gevelinstallaties? Bij Liftinstituut opereren we CO2-neutraal. Lees hier hoe we dat doen:

Wij zijn

Objectief en onafhankelijk

Omdat veiligheid en commerciële belangen kunnen botsen, kiest Liftinstituut voor absolute onafhankelijkheid. We zijn dan ook geen aandeelhouder gedreven organisatie.

Geaccrediteerd

Liftinstituut is geaccrediteerd voor inspectie- en productcertificatie-activiteiten. De beide, bij de verleende accreditatie behorende, scopes I 154  (voor inspectie) en C 067  (voor productcertificatie) vermelden voor welke activiteiten Liftinstituut geaccrediteerd is.

Experts

Het keuren en certificeren van liften en roltrappen vraagt om verregaande expertise. Onze hooggekwalificeerde en vakbekwame specialisten hebben maar één focus: veiligheid.

Compliant

In onze Compliance code beschrijven we de waarden en principes van ons zakelijk handelen. De code beschrijft hoe we omgaan met werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving, overheden, regelgevende instanties, investeerders en zakelijke partners. Naar de Compliance code >>

Een prettige werkomgeving

Stap in de de wereld van Liftinstituut, een werkomgeving waarin je je al snel thuisvoelt en waar je bijdraagt aan een belangrijk doel: gebouwgerelateerde veiligheid door techniek.

In je dagelijkse werk draag je niet alleen bij aan veilige liften en roltrappen, samen met ons loop je ook voorop in kennis van techniek en veiligheid. Misschien wel net zo belangrijk: Liftinstituut is boven alles een fijne plek om te werken. Door je vriendelijke collega’s, maar ook door arbeidsvoorwaarden die op en top kloppen.

Spreekt dit je aan? Check dan snel onze vacatures.

Hoofdkantoor in Amsterdam

150+ medewerkers

Wereldwijd actief

Partner van
Vrouwen in Techniek

Veiligheid van 1933 tot nu

1852

Eerste stappen liftveiligheid

De Amerikaan Elisha Graves Otis vindt de eerste lift met valbeveiliging uit. Hij demonstreert deze uitvinding een jaar later voor het massaal toegestroomde publiek in het Chrystal Palace in New York.

1933

Oprichting van Liftinstituut

De commissie Straatman presenteert het rapport ‘Leidraad voor veiligheidsmaatregelen voor liften’ aan de regering. Mede op basis daarvan wordt één keuringsinstantie voor liften in het leven geroepen: Liftinstituut, voorheen Nederlands Instituut voor Lifttechniek (NIVL).

1939

Een eigen vakblad

Het eerste Liftinstituut Magazine verschijnt, het vakblad van Liftinstituut. Het is het begin van een lange traditie. Vandaag de dag is het nog steeds het best gelezen liftenvakblad.

1950

Eerste veiligheidsvoorschriften

De norm N1081 – later NEN1081 – komt tot stand. In de norm staan de veiligheidsvoorschriften voor personenliften en goederenliften. Momenteel wordt nog 30% van de liften op basis van deze norm gekeurd.

1956

Keuren verplicht

Het Liftenbesluit 1 wordt van kracht. Alle elektrische personen- en goederenliften met betreedbare kooi moeten vanaf nu jaarlijks worden gekeurd en voldoen aan veiligheidsvoorschriften. Liftinstituut voert keuringen uit op basis van dit besluit.

1979

Internationale liftnormering

De liftnormering gaat de grens over: Liftinstituut is betrokken bij de totstandkoming van de eerste Europese liftnorm EN 81-1, gebaseerd op NEN 1081. De norm biedt fabrikanten mogelijkheden voor standaardisatie in productie, en ruimte voor investering in ontwikkeling en innovatie.

1983

Huub Stapel in ‘De Lift”

De film ‘De Lift’ laat zo’n 600.000 bioscoopbezoekers sidderen door het onvoorspelbare gedrag van een lift. Huub Stapel, speelt de hoofdrol van de onverschrokken liftmonteur Felix Adelaar.

1992

Liftinstituut introduceert keurmerk

Liftinstituut introduceert het keurmerk voor liftveiligheid. Zo kunnen eigenaren aan de gebruiker laten zien dat de lift tijdens de keuring aan de veiligheidseisen voldeed. Tegenwoordig is dit keurmerk verplicht.

1996

De lift zonder machinekamer

De machinekamerloze lift wordt geïntroduceerd. Anno 2013 wordt 90% van alle liften zonder machinekamer op het dak gebouwd. Liftinstituut tekende voor de Europese typecertificering van de eerste machinekamerloze lift.

1997

CE-markering voor nieuwe liften

De Europese Richtlijn liften wordt van kracht in Nederland. Vanaf 1 juli 1999 is de invoering van een CE-markering in nieuwe liften verplicht. Met de richtlijn wil Europa niet alleen zorgen voor een betere liftveiligheid, maar ook handelsbelemmeringen wegnemen.

2009

Duurzaamheid in de lift

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker, ook in de liftenbranche. Liftinstituut heeft een wereldwijde primeur en geeft als eerste een Energie Prestatie Certificaat af.

2012

Lancering VIP-keuringsbundel

Minder gedoe en meer gemak rond liftkeuringen. Dankzij de nieuwe VIP-keuringsbundel kunnen klanten de zorg rondom de periodieke liftkeuring in één keer uitbesteden. Liftinstituut keurt, regelt de assistentie en doet bovenop de keuring een extra onderhoudscheck.

2013

Nationale liftveiligheidscampagne

Liftinstituut richt zich tot de liftgebruikers van Nederland om duidelijk te maken dat het er wel degelijk toe doet dat de lift is gekeurd: ‘Check het keurmerk in de lift’.

2015

Actie ‘Vast in de lift? Geen paniek!’

Tijdens de Safety Awareness Week 2015 bereikte Liftinstituut miljoenen Nederlanders met de boodschap: “Vast in de lift? Geen paniek! Druk op de alarmknop en probeer nooit jezelf te bevrijden”. Op de Grote Markt in Haarlem mocht het publiek de proef op de som nemen en instappen in The Escapator. Jochem van Gelder deed de aftrap.

2017

Lespakket voor basisonderwijs

In 2017 bracht Liftinstituut een lespakket uit voor de onder en bovenbouw in het basisonderwijs. Het pakket behandelt techniek van roltrappen en liften op een speelse manier met 24 century skills als VR. Meer dan 500 pakketten zijn er ondertussen afgenomen. Liftinstituut heeft als doel dat kinderen door bewustwording van techniek ook veiliger omgaan met liften en roltrappen.

2022

Overname Iseval

Vanuit de ambitie om de wereld van liften en roltrappen elke dag een stap veiliger te maken, neemt Liftinstituut het Spaanse Iseval Grupo over. Voor Nederlands grootste liftkeuringsorganisatie is de krachtenbundeling een logisch vervolg op eerdere internationale expansiestappen.

1852
1933
1939
1950
1956
1979
1983
1992
1996
1997
2009
2012
2013
2015
2017
2022