Compliance code

De Compliance code (code van naleving) van Liftinstituut beschrijft de waarden en principes van ons zakelijk handelen. De code vormt een kader voor onze dagelijkse zakelijke beslissingen. De code beschrijft hoe we omgaan met werknemers, klanten, leveranciers, de samenleving in het algemeen, overheidsinstanties, regelgevende instanties, investeerders en zakelijke partners.

 • Integriteit
  Expertise, onpartijdigheid, onafhankelijkheid en integriteit zitten in het DNA van Liftinstituut. Als wereldwijde dienstverlener op het gebied van lift- en roltrapexpertise staan we voor een solide cultuur van ethisch gedrag en integriteit in ons zakelijk handelen. We geven alleen certificaten en rapporten af die de daadwerkelijke resultaten en bevindingen objectief weergeven.

 • Belangenverstrengeling
  Ons beleid is om in onze zakelijke transacties en diensten belangenconflicten te voorkomen. Onze medewerkers zetten zich in om deze conflicten te vermijden. De Compliance code van Liftinstituut geeft hiervoor de richtlijnen.

 • Vertrouwelijkheid en bescherming van gegevens
  We respecteren de vertrouwelijkheid en privacy van de informatie van onze klanten en zorgen voor een adequate bescherming van deze informatie.

 • Anticorruptie
  Fraude en omkoping accepteren we niet. Ook nemen we geen enkel aanbod tot omkoping aan. Het aanbieden en/of aanvaarden van ongepaste voordelen is eveneens verboden.

 • Gezondheid en veiligheid
  Als grote inspectie- en certificeringsorganisatie staat veiligheid bij ons voorop. Daarom nemen we alle maatregelen die nodig zijn voor de veiligheid en gezondheid van onze medewerkers. Door risicoanalyses, gezondheids- en veiligheidstrainingen voor medewerkers en een open cultuur die het melden van incidenten aanmoedigt, borgen we onze hoge gezondheids- en veiligheidsnormen.

 • Eerlijke arbeid
  Liftinstituut neemt zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid richting medewerkers en samenleving serieus. We staan voor eerlijke en passende loon- en arbeidsvoorwaarden, tolereren geen enkele vorm van discriminatie en hanteren een nultolerantiebeleid als het gaat om misbruik, pesten of intimidatie op de werkplek.