Meldregeling vermoeden misstand of onregelmatigheid

Liftinstituut hecht een grote waarde aan het voeren van een deugdelijk integriteitsbeleid. Daarbij hoor een goed meldregelingsbeleid zoals vastgelegd in de meldregeling. Deze regeling is opgesteld met instemming van de Ondernemingsraad van Liftinstituut.

>> Bekijk de meldregeling in pdf.