Eindcontrole liften

Een veilige, typegekeurde lift is pas echt veilig als deze correct is gemonteerd. Met de eindcontrole van Liftinstituut kiest u voor een absoluut onafhankelijke beoordeling.

Uiteraard zorgt de liftproducent voor een typegekeurde lift die voldoet aan de specs van de modellift in het EG-typeonderzoek en aan de veiligheids- en gezondheidseisen. Maar er rust ook een belangrijke zorgplicht bij de installateur. Daarbij helpt de eindcontrole.

De voordelen van de eindcontrole liften

 • Helder antwoord op vier essentiële vragen:
  • Komt de geleverde lift overeen met het technisch dossier van de modellift?
  • Is de typegoedgekeurde lift deugdelijk gemonteerd?
  • Functioneert de geïnstalleerde lift veilig?
  • Voldoet de lift bij ingebruikname aan de EU-regelgeving?
 • Controles op het gebied documentatie, correcte montage en veilige werking
 • Duidelijke rapportage met – bij positieve beoordeling – een wettelijke verklaring van eindcontrole
 • Goede start van het periodieke keuringsregime

Neem vandaag nog contact op met onze afdeling Customer Service via 020 – 435 06 06

Stuurt u liever een mail? Dat kan ook via: verkoopbinnendienst@­liftinstituut.nl.