Is een spreek-luisterverbinding verplicht of mag een alarmbel ook?

Een liftinstallatie mag volgens het warenwetbesluit liften niet in gebruik zijn indien het niet mogelijk is om in geval van nood alarm te geven. Afhankelijk van het bouwjaar van de installatie mag alarmering met een alarm drukknop of moet er een spreek-luisterverbinding zijn. Bij liften met een bouwjaar tot 1998 mag naar keuze een alarmbel of een spreek-luisterverbinding zijn aangebracht. AIs de lift gebouwd na genoemde datum, dan behoort er een spreek-luisterverbinding met noodstroomvoorziening aanwezig te zijn.