Kan Liftinstituut dat beoordelen?

Op het moment dat Asbest werd verboden heeft een inspectie naar asbest houdende materialen plaatsgevonden. Deze inventarisatie werd door de liftenfirma’s en Liftinstituut gehouden. Als resultaat van deze inventarisatie zijn de asbesthoudende materialen vervangen door wel goedgekeurde materialen. Na genoemde datum waren er geen asbest houdende materialen meer in de handel en zijn daarom ook niet meer geplaatst.

Wel is het zo, dat omtimmeringen van asbest die niet waren of zijn beschadigd niet behoeven te worden vervangen en dus nog in de liftinstallatie aanwezig kunnen zijn.

Twijfelt u over de aanwezigheid van asbest, dan kunt u een controle door een gespecialiseerd bedrijf laten uitvoeren.