Kunnen inspecteurs veilig hun werk doen en zijn onze bewoners/gebruikers veilig?

Onze inspecteurs houden bij alle werkzaamheden rekening met de richtlijnen van het RIVM. Dit doen zij voor de veiligheid van uw bewoners/gebruikers, de assisterende monteur en zichzelf. Zou er op wat voor manier dan ook sprake zijn van een onveilige situatie, dan breekt de inspecteur de keuring af.