Moet een ‘oude’ brandweerlift worden aangepast aan de nieuwste normen?

De Nederlandse wetgeving vermeldt dat een lift na onderhoud of modificatie ten minste moet voldoen aan de eisen zoals die golden op het moment dat de installatie voor het eerst is gebouwd. Een uitzondering is gemaakt voor eisen die voortvloeien uit de Arbo wet. Voor brandweerliften is geen aanvullende regelgeving beschikbaar. Dit houdt in dat dergelijke installaties mogen blijven voldoen aan de ver vaardigingsvoorschriften. Aanpassen van een EN 81 lift naar de 81-72 eisen is nagenoeg niet uit te voeren. EN 81-72 vraagt immers naast lifttechnische aanpassingen aanzienlijke bouwkundige aanpassingen. Er is geen zicht op dat bovengenoemde regeling voor wat betreft de vervaardigingsvoorschriften zal worden aangepast.