Mogen aspiratieleidingen in de liftschacht worden aangebracht?

Binnen het centraal college van deskundigen liften is bepaald dat rookmelding vanuit de liftschacht is toegestaan d.m.v. een aspiratiesysteem. De aanzuigbuizen mogen in de  liftschacht zijn aangebracht terwijl de daadwerkelijke apparatuur zich buiten de schacht bevindt. Voorwaarden voor aanbrengen van de aanzuigleidingen zijn:

– De aanzuigleidingen moeten worden aangebracht onder toezicht van een liftdeskundige.

– De leidingen mogen niet van invloed zijn op de, ten minste vereiste, vrije ruimte boven en onderin de liftschacht