Wat is de consequentie als ik de periodieke keuring van een personenlift afzeg?

Wet- en regelgeving stelt dat de lift bij gebruik eenmaal per 18 maanden door een onafhankelijke instantie moet worden gekeurd. Indien deze termijn wordt overschreden, mag de lift formeel niet in gebruik zijn. De eigenaar is aansprakelijk voor zijn installatie en eventuele gevolgen van het tóch in bedrijf zijn. Momenteel is over een versoepeling van deze wettelijk termijn niks bekend.