Actueel

Nieuw ‘Schema Liften’ vanuit SBCL heeft gevolgen voor keuringen liften vanaf 26 augustus 2019

18 juli 2019

Het nieuwe ‘Schema Liften’ voor keuring van personenliften is op 1 juni 2019 op de SBCL-website gepubliceerd en kent een overgangstermijn van 3 maanden. Dit betekent dat m.i.v. 1 september alle CBI’s binnen dit werkveld conform het nieuwe schema moeten werken. Dit heeft gevolgen voor de liftkeuringen.

Liftinstituut zal de keuringen voor personenliften m.i.v. 26 augustus geheel conform het nieuwe schema uitvoeren. Eén week voor het aflopen van de overgangstermijn, om eventuele onvolkomenheden in de automatische processen tijdig te signaleren.

Lees verder

Mag de bekabeling voor zonnepanelen door de liftschacht?

1 juli 2019

Wekelijks melden zich gebouweigenaren en VvE’s bij de helpdesk van Liftinstituut met de vraag: “We gaan zonnepanelen monteren. Mogen we de bekabeling door de liftschacht laten lopen?” Het antwoord is ja, maar daarvoor gelden wel strenge voorwaarden. Wie zich aan de voorwaarden houdt, loopt geen onnodige risico’s.
Lees verder

Veiligheidsrisico vastgesteld bij bepaald type liftaandrijvingen

29 maart 2019

Liftbedrijven nemen hierop actie wat kan leiden tot stilzetten liften

Na het bekend worden van veiligheidsrisico’s bij liftaandrijvingen van het merk Sautter Lift Components, met de typeaanduidingen SWG0, SWG1, SWG2 en SWG3, toegepast in liftmachines van fabrikant Ziehl Abegg SE, type ZAS0, ZAS1, ZAS2 en ZAS3, heeft deze fabrikant de liftbedrijven in Nederland opgeroepen direct een controleactie uit te voeren bij door hen geplaatste of bij hen in onderhoud zijnde liftaandrijvingen van dit merk en type.Lees verder

Wijziging aanvullende remcontroles tijdens periodieke liftkeuringen

15 december 2018

Sinds oktober 2017 voeren de keuringsinstanties aanvullende remcontroles uit. Op 13 december 2018 is binnen het SBCL besloten deze controles te beperken tot het controleren van de deugdelijke werking van de controlevoorziening op de veilige remwerking en – indien van toepassing – het signaleren van het ontbreken van een dergelijke controlevoorziening.Lees verder

Voorlichting veilig roltrapgebruik voor medewerkers Bibliotheek Rotterdam

14 december 2018

Op 10 december verzorgde Liftinstituut een voorlichtingsbijeenkomst voor de medewerkers van Bibliotheek Rotterdam. Enkele incidenten met kinderen op de roltrappen van de bieb zorgden voor een vraag van de medewerkers aan Liftinstituut: kunnen jullie ons helpen en uitleggen hoe we het roltrapgebruik veiliger kunnen maken?Lees verder

Resultaten aanvullende remcontroles tijdens periodieke keuring – een update

14 december 2018

Voortschrijdend inzicht geeft aan dat bij liften van vóór 2012, voorzien van een snelheidsregeling, een verminderde of falende werking van de rem zich niet of onvoldoende openbaart. Dit kan uiteindelijk en plotseling leiden tot een ongecontroleerde beweging van de lift. Op basis van een verplichting hiertoe via Schema-Interpretatie SI 15 door het SBCL voeren de keuringsinstanties tijdens de periodieke liftkeuringen aanvullende remcontroles uit.

Lees verder

Liftinstituut vraagt aandacht voor liftgebruik bij brand tijdens Safety Awareness Week 2018

7 november 2018

Elk jaar vraagt Liftinstituut tijdens de internationale Safety Awareness Week aandacht voor lift- en roltrapveiligheid. Dit jaar gaat de aandacht uit naar liftgebruik bij brand. Kun je nog aan het motto “Bij brand geen lift” vasthouden als nu al 19% van alle 65-plussers moeite heeft met traplopen? Moet de lift niet deel uitmaken van de evacuatieplannen nu we steeds ouder worden? Liftinstituut stelt deze vragen tijdens het congres Liftgebruik bij Brand dat deel uitmaakt van de Safety Awareness Week 2018.Lees verder

Bedrijfsverhaal Liftinstituut

20 augustus 2018

U wist het wellicht al lang, maar keuren meer dan liften alleen. Het spectrum aan diensten reikt dan ook verder dan Amsterdamse grenzen. Wij zijn dan ook trots om ons verhaal met u te delen:

Activiteiten van Eurlicon ondergebracht bij DLR Adviesgroep B.V.

21 december 2017

Liftinstituut Holding B.V. wil zich nadrukkelijker richten op haar kernactiviteit: veiligheid. De advisering op het gebied van liftonderhoud en liftbeheer past daar minder goed bij. Om die reden is gezocht naar een stabiele organisatie waar de activiteiten van Eurlicon kunnen worden ondergebracht. Die is gevonden in DLR Adviesgroep B.V. De activiteiten van Eurlicon worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2018 bij DLR ondergebracht.

Lees verder

Leidschendamse basisschool neemt 250e techniek-lespakket over roltrappen en liften in ontvangst

petje_op_petje_af
10 november 2017

Onder de bezielende leiding van presentatoren Pepijn Gunneweg en Bart Meijer nam groep 6/7 van de Leidschendamse basisschool De Tandem op woensdag 8 november het 250e techniek-lespakket van Liftinstituut in ontvangst. Tijdens het event ‘Met de roltrap naar de film’ in de Haagse bioscoop Pathé Spuimarkt vond niet alleen de officiële overhandiging plaats, beide presentatoren deden ook een petje-op-petje-af-kennisquiz met de kinderen en hun ouders.
Lees verder