Aandacht voor liftgebruik bij brand in brief minister aan Tweede Kamer over brandveiligheid en ouderen.

Op 31 januari stuurde Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief aan de Tweede Kamer rond brandveiligheid in relatie tot ouderen. Brand- en vluchtveiligheid van senioren en afstemmen vluchtroutes op gebruik door minder zelfredzamen kwamen daarbij onder andere aan de orde. 

Kamervragen

Dit mede naar aanleiding van Kamervragen van CDA en 50+ en aandacht vanuit IFV en Liftinstituut. De Minister stelt in de brief, op basis van de uitkomsten van het in opdracht van haar ministerie door Antea Group uitgevoerde onderzoek, dat liften onder specifieke bouwkundige-, installatietechnische-, en organisatorische randvoorwaarden inderdaad veilig ingezet kunnen worden voor ontruiming bij brand. Ook vermeldt zij het Liftinstituut congres ‘liftgebruik bij brand’ waarover ze schrijft: “Hierbij was overeenstemming dat wettelijk voorschrijven van ‘ontruimingsliften’ niet gewenst is maar dat het gebruik van liften bij ontruiming wel als een goede oplossing wordt gezien voor de eigen risicoafweging door gebouweigenaren. Ik deel deze zienswijze, het rapport van Antea Group is een nuttig instrument om daar verder concreet invulling aan te geven.”

toegangsdeuren

De minister geeft in de brief onder andere ook aan dat ze voornemens is om de eis voor zelfsluitende toegangsdeuren op te nemen in het Bouwbesluit 2012. Om daarmee risico’s op uitbreiding woningbrand in appartementencomplexen te verkleinen. Via het BBL (Besluit Bouwwerken Leefomgeving) kan het ook voor bestaande gebouwen gaan gelden.

De kamerbrief lezen? Die is hier te vinden op Rijksoverheid.nl.

Kennis nemen van het rapport van het onderzoek van Antea Group naar de mogelijkheden om liften veilig in te zetten voor de evacuatie van minder zelfredzamen bij brand: het volledige rapport is te vinden op Rijksoverheid.nl.