De Vraag van Vandaag: mag de bekabeling voor zonnepanelen door de liftschacht lopen?

Steeds meer gebouweigenaren en -beheerders zetten het dak van hun complex graag in voor het opwekken van zonnestroom. Dat is goed te begrijpen – niet alleen in het kader van de hoge energieprijzen die nu gelden, maar het is ook een duurzame keuze voor de toekomst. Het zijn dan ook drukke tijden voor de installateurs van zonnepanelen.

Voor de installateurs speelt niet alleen de uitdaging van het plaatsen van de zonnepanelen op het dak van gebouw, ze staan ook voor de vraag: waar brengen we de bekabeling en de omvormers aan? De liftschacht lijkt zo op het eerste oog een ideale plek voor leidingen, maar kan dat zomaar? Voor de beantwoording van deze Vraag van Vandaag tekent Marc Jeuken, productmanager Inspecties.

Mag de bekabeling voor zonnepanelen door de liftschacht lopen?
Wettelijk mag de liftschacht alleen worden gebruikt voor leidingen die nodig zijn voor de werking van de lift. De bekabeling voor de zonnepanelen hoort daar dus niet bij. De wetgever ziet de schacht als gevaarlijke ruimte en wil voorkomen dat mensen die niets met de werking van liften te maken hebben, worden uitgenodigd om de schacht voor werkzaamheden te betreden. Op deze manier wil de wetgever gevaarlijke situaties voorkomen.

Is er dan geen enkele mogelijkheid om de schacht te gebruiken voor zonnestroomleidingen?
Alleen wanneer de zonnestroomleidingen bouwkundig worden gescheiden van de liftschacht, mag een leiding wél door de schacht lopen. De leiding moet dan bouwkundig helemaal worden weggewerkt. Volgens het Bouwbesluit zijn daarvoor verschillende bouwkundige methodes beschikbaar.

Denk bijvoorbeeld aan het aftimmeren met gipsplaat. De zonnestroomleiding moet eerst door een pvc-buis worden getrokken. Daarna moet deze worden afgetimmerd met gipsplaat. De schroefgaten in de gipsplaat moeten vervolgens zorgvuldig worden dichtgesmeerd. In ieder geval is het noodzakelijk dat de installateur van de zonnestroominstallatie in dit soort situaties altijd eerst overlegt met het betrokken liftonderhoudsbedrijf. De medewerkers van dit bedrijf kunnen het beste beoordelen of – en waar – de leidingen gelegd kunnen worden.

Mogen omvormers in de machinekamer worden geïnstalleerd?
Ook de machinekamer geldt als gevaarlijke ruimte. Hier mogen dan ook geen omvormers en andere zonnestroomvoorzieningen worden aangebracht.