De Vraag van Vandaag: is een spreek-luisterverbinding in de lift verplicht?

In de rubriek De Vraag van Vandaag behandelen we veel gestelde liftvragen. Deze keer gaan we in op de spreek-luisterverbinding in de lift. Is zo’n verbinding wettelijk verplicht en kan je lift worden afgekeurd wanneer deze verbinding niet werkt? En niet onbelangrijk: waaraan moet de spreek-luisterverbinding dan voldoen? Voor de beantwoording van deze Vraag van Vandaag tekent Marc Jeuken, productmanager Inspecties.

Contact met de storingsdienst via de spreek-luisterverbinding

Is een spreek-luisterverbinding in de lift wettelijk verplicht?

Voor alle liften die gebouwd zijn vanaf juli 1999 – dit zijn liften die onder de Richtlijn Liften vallen – is een spreek-luisterverbinding verplicht. Bij zo’n spreek-luisterverbinding gaat het om apparatuur die een verbinding tot stand brengt met een hulpdienst. Die hulpdienst kan een onderhoudsbedrijf zijn, zoals vaak het geval is bij VvE’s, maar ook een beveiligingsbedrijf. Belangrijk is dat de hulpdienst beschikt over medewerkers die getraind zijn in het veilig bevrijden van mensen uit de lift.

Waaraan moet een spreek-luisterverbinding voldoen?

Voor alle liften die gebouwd zijn vanaf juli 1999 geldt de eis dat de spreek-luisterapparatuur een tweewegverbinding tot stand moet brengen. Daarnaast moet deze verbinding ook werken onder noodvoeding.

Sinds augustus 2017 geldt er bovendien een optische en akoestische eis. Deze eis komt voort uit de invoering van de norm NEN-EN 81-20 waarin wordt verwezen naar de NEN-EN 81-28, de norm voor spreek-luisterverbindingen. Liften die sinds augustus 2017 zijn gebouwd, moeten met een zichtbaar en hoorbaar signaal de status van de verbinding aangeven.

Zo kan bijvoorbeeld met een geel lichtsignaal worden aangegeven dat er contact wordt gezocht, en met een groen signaal dat de verbinding tot stand is gekomen. Aan de akoestische eis kan worden voldaan met een geluidssignaal of met een automatische boodschap zoals ‘We zoeken nu contact met de hulpdienst’.
 

Wist u dat…

  • de spreek-luisterverbinding tussen liftkooi en hulpdienst een van de 105 punten is waarop de liftinspecteurs de lift toetsen.
  • een niet-werkende spreek-luisterverbinding bovenaan staat in de lijst van punten waarop een lift wordt afgekeurd.