Keuringsinstanties moeten kunststof buffers zonder CE-markering afkeuren

Dit bij vervangingen die plaatsvinden na 1 mei ’22, oordeelt de Arbeidsinspectie.

Vervanging buffer in schachtput

Kunststof buffers hebben de functie om de liftkooi en tegengewicht beneden in de schachtput gecontroleerd op te vangen. Dit alleen in het geval deze onverhoopt te ver doorloopt. Vervanging is noodzakelijk wanneer de opgegeven levensduur van de buffers verstrijkt of wanneer het materiaal van de buffer te sterke verouderingskenmerken vertoont. 

Niet gecertificeerde kunststoffen buffers zijn op de markt verkrijgbaar als vervangingsonderdelen in liften. Deze buffers herken je aan het ontbreken van CE-markering op de buffer. 

Een voorbeeld van een kunsstof buffer

Arbeidsinspectie oordeelt: veiligheidscomponent

In het gebruik van kunststof buffers zonder CE-markering als vervangingsonderdeel bij liften is het standpunt van de toezichthoudende autoriteit éénduidig: de buffers zijn NIET toegestaan voor gebruik in liften. 

De Nederlandse Arbeidsinspectie oordeelt dat een buffer onder de baan van de kooi of onder de baan van het tegengewicht voor alle toepassingen in liften een veiligheidscomponent is. Deze mag alleen op de markt aangeboden worden in overeenstemming met de Liftenrichtlijn, dus met CE-markering. Dit geldt ook voor oudere in gebruik genomen liften van vóór de Liftenrichtlijn.

Toepassing

De CBI’s (conformiteitsbeoordelingsinstanties) nemen dit standpunt van de toezichthouder over en hanteren deze per 1 mei ’22. 

Let op: De CBI’s keuren een niet CE-gemarkeerde buffer als vervangingsonderdeel niet af wanneer het gaat om bestaande situaties in oudere liften van vóór de ingangsdatum van de Liftenrichtlijn. De CBI’s keuren de buffers zonder CE-markering die na 1-5-2022 zijn geplaatst, helaas wel af.