KPN stopt met ISDN – wat betekent dit voor uw liftalarm?

KPN stopt met sommige analoge telefoonverbindingen, waaronder ISDN. Heeft u zo’n lijn, dan kan dat gevolgen hebben voor de werking van het liftalarm. Wat is dan het alternatief? Aan welke eisen moet dit alternatief voldoen? Liftinstituut praat u bij.

Afscheid van ISDN en PSTN Meervoudig

Bepaalde analoge telefoonlijnen komen per 1 september 2019 te vervallen . Maar niet allemaal. De traditionele analoge telefoonlijnen met één telefoonnummer blijven voorlopig nog gewoon in de lucht. Echter, de diensten ISDN1/2 en PSTN Meervoudig worden vanaf september 2019 niet meer door KPN aangeboden. Het einde van ISDN 15/20/30 is nog niet vastgesteld, maar wordt geschat op 2021.

Heeft u een analoge telefoonlijn, maar weet u niet of dit een ISDN- of PSTN-lijn is? Neem dan contact op met de klantenservice van KPN. Dan weet u of u op zoek moet naar een alternatief (binnen of buiten KPN) of dat uw telefoonlijn van de spreek-luisterverbinding gewoon intact blijft.

Liftalarm: wettelijk verplicht

Als iemand bij liftuitval opgesloten is in een lift, moet hij/zij hulp kunnen inroepen. Dat is wettelijk geregeld. Heel begrijpelijk, want opgesloten zijn in een lift is geen pretje. In het verleden was een alarmbel voldoende, maar die werd in appartementengebouwen niet altijd gehoord. Bijvoorbeeld ’s nachts.

Ook kwam het voor dat mensen een weekend vastzaten, als ze alleen in een kantoor waren en de lift namen die vervolgens stilviel. Vandaar dat spreek- luisterverbindingen op enig moment verplicht werden voor nieuwe liften. Veel VvE’s hebben inmiddels in de situaties waarin het niet verplicht was, toch de alarmbel vervangen voor een spreek-luisterverbinding. En terecht.

Een spreek-luistersysteem is vanouds aangesloten op een actieve telefoonverbinding, zoals een ISDN-, PSTN- of GSM-verbinding. In de jaren ‘90 was ISDN erg populair door de combinatie van tegelijkertijd bellen, internetten en het gebruik van meerdere telefoonnummers.

Welke alarmvoorziening voor welke lift?

Het bouwjaar van een liftinstallatie bepaalt aan welke norm de lift moet voldoen en welke alarmvoorziening in de kooi aanwezig moet zijn.

  • ‘Oude’ liftinstallaties van vóór 1986 voldoen aan NEN 1081 en hoeven alleen een alarmbel te hebben. Noodstroom is niet verplicht.
  • Liftinstallaties, gebouwd tussen 1986 en 1998, moeten voldoen aan EN 81 van 1986. Deze installaties mogen een alarmbel hebben of een spreek- luisterverbinding. Beide voorzieningen moeten zijn uitgerust met een noodstroombron.
  • Liftinstallaties, gebouwd vanaf 1998, moeten voldoen aan nieuwere versies van EN 81. Deze normen vermelden alle dat de lift moet zijn voorzien van een spreek-luisterverbinding die is uitgerust met een noodstroomvoorziening.
  • Liftinstallaties, opgeleverd na 1 september 2017, moeten voldoen aan NEN-EN 81-20. Deze norm vermeldt dat een spreek- luisterverbinding moet voldoen aan EN 81-28:2003. Een van de eisen uit deze norm is dat er een automatische lijntest aanwezig moet zijn.

GSM als alternatief voor vaste telefoonlijn

In toenemende mate worden spreek-luisterverbindingen niet meer via vaste telefoonlijnen maar via een GSM-verbinding tot stand gebracht. Eenvoudig aan te brengen, inmiddels betrouwbaar en ook nog relatief goedkoop. Abonnementskosten voor de vaste lijn vervallen immers en prepaid sim-kaartje is voldoende.

Een mobiel telefoonsysteem in een liftinstallatie wordt in overeenstemming met paragraaf 14.2.3 van de Europese geharmoniseerde norm NEN-EN 81 verondersteld, als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

  • Het mobiele netwerk moet gelijkwaardig met een vaste telefoonverbinding functioneren.
  • Er moet voldoende signaalontvangst zijn over de gehele hefhoogte van de lift.
  • Het systeem is permanent werkzaam. Bij stroomuitval moet de voortdurende werking voor ten minste één uur zijn gegarandeerd.
  • Indien gebruik wordt gemaakt van een prepaid beltegoed, moet deze onbeperkt houdbaar zijn en moet regelmatig (automatisch of bij onderhoud) ingebeld worden om het tegoed actief te houden.
  • Het inbelnummer moet een gratis nummer zijn, om behoud van voldoende beltegoed te waarborgen.

Als de spreekluisterverbinding wordt geleverd conform NEN-EN 81-28: 2003, dan moet de GSM-unit aan deze norm voldoen. Dit kan worden aangetoond in een leveranciersverklaring van de GSM-unit. Daarbij is er onder andere sprake van een controle vanuit de leverancier van het systeem: eens per 3 dagen. Deze controle vindt dan geheel automatisch plaats. Inclusief de melding aan het liftonderhoudsbedrijf wanneer er sprake is van een storing. Als u een dergelijk systeem moet aanschaffen, dan is dit de beste en meest betrouwbare optie.

GSM: aanschaf of huur

Lifteigenaren die al aan de slag gingen met het vervallen van de (ISDN) telefoonlijn, gingen al dan niet in overleg met hun liftonderhoudsbedrijf meestal over op een GSM-unit in combinatie met de spreek-luisterverbinding. Bij een aantal leveranciers is zowel aanschaf als huur mogelijk. Huur komt vaak goedkoper uit dan de abonnementskosten van de analoge lijn.

Om een goede ontvangst van een GSM-telefoonverbinding op alle plekken te bewerkstelligen, kan een aanvullende antenne nodig zijn in het ventilatiekanaal van de lift. Goed om daarnaar te vragen.