Liftinstituut start expertgroep voor ingebruikname-inspectie van hefinstallaties die vallen onder Machinerichtlijn

Een platformlift, goederenheffer, kleingoederenlift… tal van Liftinstituut-klanten hebben naast personenliften ook hefinstallaties in huis die zij graag toevertrouwen aan de kritische, onafhankelijke blik van de inspecteur. Om deze klanten nog beter van dienst te zijn, heeft Liftinstituut ruim vijftien inspecteurs speciaal opgeleid om dit soort installaties – voorafgaand aan de ingebruikname – op veiligheid te toetsen.

Productmanager inspecties Marc Jeuken legt uit: “Het komt regelmatig voor dat gebouwbeheerders of -eigenaren ons een datasheet sturen met al hun verticaal-transportinstallaties, waaronder de hefinstallaties die vallen onder de Europese Machinerichtlijn. Of we die dan meteen kunnen meenemen.”

Algemeen veiligheidsdenken

“Hoe simpel die vraag ook mag klinken, vaak is er bij klanten maar weinig documentatie over deze installaties te vinden. Die spullen liggen soms ergens in een la of de installateur heeft deze na montage weer meegenomen. Het ontbreken van die documentatie maakt het keuren van hefinstallaties niet altijd makkelijk. Want op welke punten moet je als inspecteur de installatie dan toetsen?”

“Daarom hebben we de afgelopen periode een groep inspecteurs opgeleid om ook in een situatie zonder documentatie een degelijk veiligheidsoordeel te kunnen vellen. Zij zijn nu volledig getraind in het algemeen veiligheidsdenken vanuit de Europese Machinerichtlijn. Ze hebben genoeg bagage om ook zonder geharmoniseerde norm en zonder alle documenten iets zinnigs te zeggen over de veiligheid.”

Veiligheidscheck of ingebruiknamekeuring

Volgens Jeuken is een veiligheidscheck van hefinstallaties zo aangevraagd. “Geef ons het adres, het draagvermogen en een foto van het te keuren object en onze speciaal opgeleide inspecteur komt langs voor een ingebruikname-veiligheidscheck. Aan de hand van verschillende functietests toetst hij alles wat er aan veiligheid te toetsen valt. Functioneert de platformlift of goederenheffer veilig? Dan plakt hij het herkenbare ronde veiligheidscheck-keurmerk van Liftinstituut op de installatie. De klant krijgt bovendien een duidelijke rapportage.”

Voor klanten die naast het rapport ook een volwaardig certificaat willen ontvangen, biedt Liftinstituut de ingebruiknamekeuring voor hefinstallaties aan. “Voor deze manier van keuren geldt wel dat we toegang willen hebben tot verschillende documentatie. Daaronder de EG-verklaring van overeenstemming IIA, de gebruikershandleiding en de onderhoudsinstructies. Blijkt na de keuring dat de installatie veilig is, dan geven we naast een keurmerk en rapport ook het certificaat van goedkeuring af.”

Solide keuringsinfrastructuur

Jaarlijks voert Liftinstituut nu al honderden veiligheidschecks en keuringen van hefinstallaties uit. “En dat aantal groeit nog steeds”, weet Jeuken. “We merken dat gebouweigenaren en -beheerders het belangrijk vinden om hun zorgplicht stevig in te vullen. Of dat nu is vanuit goed huisvaderschap bij VvE’s of vanuit de arbosfeer in de bedrijfsomgeving, met Liftinstituut weten klanten zeker dat ze een onafhankelijk en objectief oordeel krijgen.”

Volgens Jeuken laten steeds meer klanten – behalve de controle bij ingebruikname – ook de periodieke check van hun platformlift of goederenheffer graag aan Liftinstituut over. “Een regelmatig terugkerende inspectieronde vraagt om een stevige planningsorganisatie en keuringsinfrastructuur. Liftinstituut beschikt daarover. Ook het gemak dat wij bijvoorbeeld een platformlift tegelijkertijd met personenliften kunnen keuren, spreekt veel gebouweigenaren en -beheerders aan.”

Meer weten over de veiligheidscheck voor hefinstallaties die vallen onder de Machinerichtlijn?