Liftinstituut vraagt aandacht voor liftgebruik bij brand tijdens Safety Awareness Week 2018

Elk jaar vraagt Liftinstituut tijdens de internationale Safety Awareness Week aandacht voor lift- en roltrapveiligheid. Dit jaar gaat de aandacht uit naar liftgebruik bij brand. Kun je nog aan het motto “Bij brand geen lift” vasthouden als nu al 19% van alle 65-plussers moeite heeft met traplopen? Moet de lift niet deel uitmaken van de evacuatieplannen nu we steeds ouder worden? Liftinstituut stelt deze vragen tijdens het congres Liftgebruik bij Brand dat deel uitmaakt van de Safety Awareness Week 2018.

Liftinstituut-directeur John van Vliet: “Recent brandweeronderzoek door het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) wijst uit dat 50% van de mensen die omkomen bij brand, ouder is dan 60 jaar. We zijn benieuwd hoe dit getal zich ontwikkelt nu ouderen langer zelfstandig moeten blijven wonen. De overheid heeft de zorg daar weliswaar op aangepast, alleen is er onvoldoende rekening gehouden met brandveiligheidsaspecten.”

Ministerieel onderzoek

Moeten senioren dan voortaan maar de lift pakken bij brand? “Zeker niet!”, haast Van Vliet zich te zeggen. “Er zijn weliswaar evacuatie- en brandweerliften, maar die zitten in een beperkt aantal woongebouwen. Daarom moeten we ook zoeken naar de mogelijkheden om reguliere liften veilig in te zetten voor evacuatie bij brand. Op aandringen van de brandweer en Liftinstituut – en na Kamervragen over dit onderwerp – heeft minister Ollongren van BZK hier onderzoek naar laten doen.”

De uitkomsten van dit onderzoek worden op 7 november tijdens het congres gepresenteerd. Hoofdconclusie is dat het in sommige bestaande situaties realiseerbaar is om bij brand veilig en verantwoord de lift voor evacuatie te gebruiken. Daarvoor kunnen dan wel bouwtechnische en installatietechnische aanpassingen noodzakelijk zijn. Van Vliet: “Als Liftinstituut plaatsen we daarbij wel de kanttekening dat er per situatie een plan van aanpak nodig is op basis van een risicoanalyse. Een standaardoplossing bestaat niet.”

Liever niet met de lift

Liftinstituut realiseert zich dat het voor gebouweigenaren financieel en organisatorisch ondoenlijk is om alle liften in de woongebouwen in één klap geschikt te maken voor gebruik bij evacuatie. Het zou een goede start zijn, wanneer er bij nieuwbouw en renovatie wordt gekeken naar de mogelijkheden om nieuwe of gemoderniseerde liften onderdeel te laten zijn van het evacuatieplan.”

Volgens Van Vliet is alleen het ontwerpen en aanpassen van gebouwen en liften niet voldoende om het liftgebruik voor evacuatie mogelijk te maken. Daartoe leeft het devies ‘Bij brand geen lift’ nog te veel: “Bewoners moeten een lift ook echt willen en durven te gebruiken bij brand. Uit Motivaction-onderzoek blijkt dat nu slechts 45% van de Nederlanders bereid is onder begeleiding bij brand in de lift te stappen. 33% van de Nederlanders die fysiek niet in staat zijn om de trap te nemen, wil geen gebruik maken van de lift bij brand. Ook niet als dat veilig kan. Wat dat betreft zal er nog veel overtuigingskracht nodig zijn.”

Meer informatie is te vinden op www.liftgebruikbijbrand.nl.

Meer lezen over lift- en roltrapveiligheid?