Mogen automatische liftdeuren openblijven?

Onderzoek van de Universiteit van Amsterdam heeft aangetoond dat aerosolen een hele tijd kunnen rondzweven in slecht geventileerde liftcabines. Om liften beter te ventileren en het Covid19-besmettingsrisico te verminderen, zouden de liftdeuren op de verdieping open moeten blijven staan. Maar kan dat ook vanuit het oogpunt van liftveiligheid? In een notendop: ja het mag, mits de deuren na verloop van tijd weer dichtgaan. Hierna de details.

DE NORMEN IN DETAIL

Mag je de deuren open laten staan als de lift niet gebruik is? Er zijn verschillende normen voor liften in gebruik, afhankelijk van het bouwjaar van de lift. Dit is wat de verschillende normen voorschrijven op het gebied van openstaande deuren:

  • NEN 1081: toegestaan
  • NEN-EN 81-20: toegestaan mits de schachtdeuren niet bijdragen aan de brandveiligheid van het gebouw. Als dat wel het geval is moeten de deuren na enige tijd* sluiten.
  • NEN-EN 81-1 /-2: niet toegestaan; de deuren moeten na enige tijd* sluiten als de lift niet wordt gebruikt.

* Er worden geen eisen gesteld aan de ingestelde tijdsduur. Liftinstituut verifieert tijdens de keuring alleen dát de deuren sluiten. Er is dus geen sprake van een tekortkoming als de tijdsduur staat ingesteld op een langere termijn. Er is wel sprake van een tekortkoming als is ingesteld dat de deuren permanent openblijven als de lift niet in gebruik is.

KORT SAMENGEVAT:

Het is volgens de geldende normen toegestaan als deuren niet direct sluiten, nadat passagiers de lift hebben verlaten. Hoe lang de deuren openblijven, kan worden bepaald afhankelijk van de situatie.