Update op Schema liften: keuze voor duidelijkheid, veiligheid en efficiency

Sinds juni 2019 verrichten alle keuringsinstanties in Nederland hun keuringswerkzaamheden volgens het Schema liften 2018v7 van Stichting Beheer Certificatie Liften (SBCL). Het schema vormt de vervanging van het oude WSCS dat inmiddels niet meer mag worden gebruikt. Met het gebruik van het nieuwe schema zijn in de uitvoeringspraktijk een aantal zaken naar voren gekomen die om verduidelijking en/of verbetering vragen. De erratalijst op het Schema liften uit november 2019 komt daaraan tegemoet. Productmanager Willem Kasteleijn, die namens Liftinstituut deelneemt aan het Centraal College van Deskundigen Liften, zet de belangrijkste punten uit de erratalijst op een rij.

INSPECTEURS OP MBO-NIVEAU 4

Kasteleijn: “Behalve verduidelijking zijn er met de erratalijst ook kwaliteits- en efficiencykeuzes gemaakt. Gold aanvankelijk dat een inspecteur minimaal op MBO-niveau geschoold moet zijn, nu is nadrukkelijk bepaald dat inspecteurs een MBO-opleiding op niveau 4 moeten hebben afgerond. Bij Liftinstituut zijn we erg blij met deze toevoeging, omdat het opleidingsniveau van de inspecteurs mede de kwaliteit van de keuring bepaalt.”

VERVANGING KUNSTSTOF BUFFER

Op het gebied van de modificatiekeuringen vermeldt de erratalijst dat bij het één op één vervangen van een kunststof buffer de keuring niet meer verplicht is. “De vervanging van zo’n onderdeel brengt zo weinig risico’s met zich mee dat de inspecteur daarvoor niet meer hoeft langs te komen. Zo voorkomen we dat de branche wordt opgezadeld met onnodige keuringen.” Een modificatiekeuring is wel noodzakelijk wanneer de kooistuiting gewijzigd is.

‘SCHEMA-INTERPRETATIE’

Volgens Kasteleijn komt SBCL binnenkort met een nieuwe erratalijst, waardoor het Schema liften nog beter aansluit op de dagelijkse keuringspraktijk. “Deze zogenaamde ‘Schema-interpretatie’ met de laatste updates verschijnt vermoedelijk begin juli. Geïnteresseerden kunnen daarvoor www.sbcl.nl in de gaten houden.”

Meer lezen over het Schema liften? Liftinstituut zette alle aandachtspunten eerder al op een rij.